Карта на продуктовия каталог

Главна категория Подкатегория Продукт
Отоплителна система с електроден котел ГАЛАН
Цялостно изграждане на отоплителна система с електроден котел.
Електродни котли ГАЛАН и електроника за тяхното управление.

Електроден котел – е едно от най-високите и уверено използваните постижения в областта на енергоспестяващата отоплителна техника с широко приложение, и едновременно с това, както се вижда от многогодишният опит на успешната експлоатация е едно просто, сигурно и безопасно при работа изделие. Това се дължи на използването в мирни цели на едно от най-добрите постижения на военната промишленост. КПД на електродните котли достига 98%. В течение на много години котлите на ЗАО„ Фирма Галан” успешно се използват практически във всички региони на Русия и в страните на близка и далечна чужбина.
Електродните котли на фирма „Галан” – („ГЕЙЗЕР”, „ВУЛКАН”, „ОЧАГ”) са  котли от проточен тип. Техните преимущества пред другите видове нагревателни прибори са:
-  КПД на електродните котли достига до 98%;
-  Лесни са за монтаж, малки са по размер и леки като тегло;
-  При монтажа им не е необходимо разрешение от органите на енерго и котлонадзор;
-  Постига се икономия от 40 до 60% на потребяваната енергия за сметка на бързото действие на котлите и приложение на автоматиката;
Процесът на нагряване на топлоносителя в електроводонагревателя „Галан” произтича заради неговата йонизация, т. е. чрез разпадане на молекулите на топлоносителя на положително и отрицателно заредени йони, които се движат, съответно към отрицателния и положителния електрод. Електродите си сменят полюсите 50 пъти в секунда. Йоните се намират в режим на колебание, като при този процес отделят енергия, т. е. процеса на нагряване на топлоносителя става директно, без „посредник” (например: най-често срещаните котли с пластини). Йонизационната камера, където протича този процес е малка по размер, от което следва рязко подгряване на топлоносителя и като следствие се повишава неговото налягане (при максимална мощност на прибора до 2 атмосфери). По такъв начин електроводонагревателя „Галан” е едновременно нагревателен прибор и циркулационна помпа, което спестява средства на потребителя.
Електронагревателите на фирма „Галан” са окомплектовани с автоматика, която позволява на потребителя да задава необходимата температура на въздуха в помещението, но и нейното автоматично поддържане в продължение на 24 часа.

Предимства на електродните котли
Котлите на ЗАО «Фирма Галан» се произвеждат само в Руссия. Те са не само по – евтини от аналогичните по мощност котли от всички други типове, в това число и произвежданите извън Русия, но и притежават цял ред доста значителни предимства:
1. Значителна икономия на електроенергия за сметка на пределно-високото КПД на електродните котли, което достига 98%, много по – висок, отколкото на съществуващите други типове отопителни котли. Получен за сметка на прякото преобразуване на електрическата енергия в топлинна, непосредствено в топлоносителя при преминаването на електрическия ток през топлоносителя, по пътя на йонизацията на молекулите, при това температурата на топлоносителя и неговата проводимост се повишават, увеличива се електрическият ток, преминаващ от електрод към електрод, и котела бързо се установява на номинална мощност.
2. Създаване при изхода от котела на налягане до 1 атм, без използването на циркулационни помпи. Получено за сметка на малките размери на йонизационната камера, което обезпечава рязко нагряване на топлоносителя, устройството на вертикалния стълб с височина не по – малка от 2 м над котела с dy, съответстващ на мощността на котела. Например: за котел с мощност 25 Квт – dy на стълба е не по – малък от 40 мм.
Възможността да се използва без циркулационни помпи зависи така също от етажността на отопляемите помещения и конфигурацията на отоплителната система. Следователно, нашите електродни котли могат да са едновременно и циркулационни помпи. Това съществено намалява Вашите расходи при изграждането на отоплителни системи.
3. Икономия от 40% до 60% на потребяваната енергии – за сметка на бързото действие на електродните котли, използването на автоматика: – електронни терморегулатори.
4. Лесния монтаж, неголеми размери и малко тегло на електродните котли. Например, котел с мощност 6 кВт тежи 1,1 кг, с мощност 25 кВт тежи 5,7 кг.
5. Възможност за лесен монтаж на нашите котли във вече изградени отоплителни системи (при задължително изпълнене на нашите препоръки), в т.ч. в качеството на втори котел (паралелно включане на котела). Мощността на резервния котел трябва да съответства на размера на отопляемите помещения и качеството на топлоизолацията и количеството на топлоносителя в отоплителната система.
Ако резервния котел се вгражда в действаща отоплителна система е необходимо:
-старателно, с използването на инхибитора на корозията «Галан-Протектор» да се промие системата;
-да се филтрира топлоносителя;
-да се предприемат мерки, предотвратяващи попадането на замърсявания в котела от отоплителната система, да се поставят филтри. Ако в системата са използвани пластмасови тръби е необходимо да се поставят няколко метра стоманени («черни») тръби до входа на котела и след изхода от котела
6. Возможност за многократно увеличение на мощността на отоплителната система (съответно увеличение обемите на отопляемото помещение) чрез паралелното включване на по – голямо количество котли. Например, с включването на 8 котела с мощност по 25 кВт всеки, се увеличава мощността на отоплителната система до 200 кВт.
 
Цялостно изграждане на отоплителна система
Цялостно изграждане на отоплителна система с електроден котел.
Електродни котли ГАЛАН и електроника за тяхното управление.

Електроден котел – е едно от най-високите и уверено използваните постижения в областта на енергоспестяващата отоплителна техника с широко приложение, и едновременно с това, както се вижда от многогодишният опит на успешната експлоатация е едно просто, сигурно и безопасно при работа изделие. Това се дължи на използването в мирни цели на едно от най-добрите постижения на военната промишленост. КПД на електродните котли достига 98%. В течение на много години котлите на ЗАО„ Фирма Галан” успешно се използват практически във всички региони на Русия и в страните на близка и далечна чужбина.
Електродните котли на фирма „Галан” – („ГЕЙЗЕР”, „ВУЛКАН”, „ОЧАГ”) са  котли от проточен тип. Техните преимущества пред другите видове нагревателни прибори са:
-  КПД на електродните котли достига до 98%;
-  Лесни са за монтаж, малки са по размер и леки като тегло;
-  При монтажа им не е необходимо разрешение от органите на енерго и котлонадзор;
-  Постига се икономия от 40 до 60% на потребяваната енергия за сметка на бързото действие на котлите и приложение на автоматиката;
Процесът на нагряване на топлоносителя в електроводонагревателя „Галан” произтича заради неговата йонизация, т. е. чрез разпадане на молекулите на топлоносителя на положително и отрицателно заредени йони, които се движат, съответно към отрицателния и положителния електрод. Електродите си сменят полюсите 50 пъти в секунда. Йоните се намират в режим на колебание, като при този процес отделят енергия, т. е. процеса на нагряване на топлоносителя става директно, без „посредник” (например: най-често срещаните котли с пластини). Йонизационната камера, където протича този процес е малка по размер, от което следва рязко подгряване на топлоносителя и като следствие се повишава неговото налягане (при максимална мощност на прибора до 2 атмосфери). По такъв начин електроводонагревателя „Галан” е едновременно нагревателен прибор и циркулационна помпа, което спестява средства на потребителя.
Електронагревателите на фирма „Галан” са окомплектовани с автоматика, която позволява на потребителя да задава необходимата температура на въздуха в помещението, но и нейното автоматично поддържане в продължение на 24 часа.

Предимства на електродните котли
Котлите на ЗАО «Фирма Галан» се произвеждат само в Руссия. Те са не само по – евтини от аналогичните по мощност котли от всички други типове, в това число и произвежданите извън Русия, но и притежават цял ред доста значителни предимства:
1. Значителна икономия на електроенергия за сметка на пределно-високото КПД на електродните котли, което достига 98%, много по – висок, отколкото на съществуващите други типове отопителни котли. Получен за сметка на прякото преобразуване на електрическата енергия в топлинна, непосредствено в топлоносителя при преминаването на електрическия ток през топлоносителя, по пътя на йонизацията на молекулите, при това температурата на топлоносителя и неговата проводимост се повишават, увеличива се електрическият ток, преминаващ от електрод към електрод, и котела бързо се установява на номинална мощност.
2. Създаване при изхода от котела на налягане до 1 атм, без използването на циркулационни помпи. Получено за сметка на малките размери на йонизационната камера, което обезпечава рязко нагряване на топлоносителя, устройството на вертикалния стълб с височина не по – малка от 2 м над котела с dy, съответстващ на мощността на котела. Например: за котел с мощност 25 Квт – dy на стълба е не по – малък от 40 мм.
Възможността да се използва без циркулационни помпи зависи така също от етажността на отопляемите помещения и конфигурацията на отоплителната система. Следователно, нашите електродни котли могат да са едновременно и циркулационни помпи. Това съществено намалява Вашите расходи при изграждането на отоплителни системи.
3. Икономия от 40% до 60% на потребяваната енергии – за сметка на бързото действие на електродните котли, използването на автоматика: – електронни терморегулатори.
4. Лесния монтаж, неголеми размери и малко тегло на електродните котли. Например, котел с мощност 6 кВт тежи 1,1 кг, с мощност 25 кВт тежи 5,7 кг.
5. Възможност за лесен монтаж на нашите котли във вече изградени отоплителни системи (при задължително изпълнене на нашите препоръки), в т.ч. в качеството на втори котел (паралелно включане на котела). Мощността на резервния котел трябва да съответства на размера на отопляемите помещения и качеството на топлоизолацията и количеството на топлоносителя в отоплителната система.
Ако резервния котел се вгражда в действаща отоплителна система е необходимо:
-старателно, с използването на инхибитора на корозията «Галан-Протектор» да се промие системата;
-да се филтрира топлоносителя;
-да се предприемат мерки, предотвратяващи попадането на замърсявания в котела от отоплителната система, да се поставят филтри. Ако в системата са използвани пластмасови тръби е необходимо да се поставят няколко метра стоманени («черни») тръби до входа на котела и след изхода от котела
6. Возможност за многократно увеличение на мощността на отоплителната система (съответно увеличение обемите на отопляемото помещение) чрез паралелното включване на по – голямо количество котли. Например, с включването на 8 котела с мощност по 25 кВт всеки, се увеличава мощността на отоплителната система до 200 кВт.
 
Изграждане на отоплителни системи
Изграждане на отоплителни системи

Цялостно изграждане на отоплителна система с електроден котел.
Електродни котли ГАЛАН и електроника за тяхното управление.

Електроден котел – е едно от най-високите и уверено използваните постижения в областта на енергоспестяващата отоплителна техника с широко приложение, и едновременно с това, както се вижда от многогодишният опит на успешната експлоатация е едно просто, сигурно и безопасно при работа изделие. Това се дължи на използването в мирни цели на едно от най-добрите постижения на военната промишленост. КПД на електродните котли достига 98%. В течение на много години котлите на ЗАО„ Фирма Галан” успешно се използват практически във всички региони на Русия и в страните на близка и далечна чужбина.
Електродните котли на фирма „Галан” – („ГЕЙЗЕР”, „ВУЛКАН”, „ОЧАГ”) са  котли от проточен тип. Техните преимущества пред другите видове нагревателни прибори са:
-  КПД на електродните котли достига до 98%;
-  Лесни са за монтаж, малки са по размер и леки като тегло;
-  При монтажа им не е необходимо разрешение от органите на енерго и котлонадзор;
-  Постига се икономия от 40 до 60% на потребяваната енергия за сметка на бързото действие на котлите и приложение на автоматиката;
Процесът на нагряване на топлоносителя в електроводонагревателя „Галан” произтича заради неговата йонизация, т. е. чрез разпадане на молекулите на топлоносителя на положително и отрицателно заредени йони, които се движат, съответно към отрицателния и положителния електрод. Електродите си сменят полюсите 50 пъти в секунда. Йоните се намират в режим на колебание, като при този процес отделят енергия, т. е. процеса на нагряване на топлоносителя става директно, без „посредник” (например: най-често срещаните котли с пластини). Йонизационната камера, където протича този процес е малка по размер, от което следва рязко подгряване на топлоносителя и като следствие се повишава неговото налягане (при максимална мощност на прибора до 2 атмосфери). По такъв начин електроводонагревателя „Галан” е едновременно нагревателен прибор и циркулационна помпа, което спестява средства на потребителя.
Електронагревателите на фирма „Галан” са окомплектовани с автоматика, която позволява на потребителя да задава необходимата температура на въздуха в помещението, но и нейното автоматично поддържане в продължение на 24 часа.

Предимства на електродните котли
Котлите на ЗАО «Фирма Галан» се произвеждат само в Руссия. Те са не само по – евтини от аналогичните по мощност котли от всички други типове, в това число и произвежданите извън Русия, но и притежават цял ред доста значителни предимства:
1. Значителна икономия на електроенергия за сметка на пределно-високото КПД на електродните котли, което достига 98%, много по – висок, отколкото на съществуващите други типове отопителни котли. Получен за сметка на прякото преобразуване на електрическата енергия в топлинна, непосредствено в топлоносителя при преминаването на електрическия ток през топлоносителя, по пътя на йонизацията на молекулите, при това температурата на топлоносителя и неговата проводимост се повишават, увеличива се електрическият ток, преминаващ от електрод към електрод, и котела бързо се установява на номинална мощност.
2. Създаване при изхода от котела на налягане до 1 атм, без използването на циркулационни помпи. Получено за сметка на малките размери на йонизационната камера, което обезпечава рязко нагряване на топлоносителя, устройството на вертикалния стълб с височина не по – малка от 2 м над котела с dy, съответстващ на мощността на котела. Например: за котел с мощност 25 Квт – dy на стълба е не по – малък от 40 мм.
Възможността да се използва без циркулационни помпи зависи така също от етажността на отопляемите помещения и конфигурацията на отоплителната система. Следователно, нашите електродни котли могат да са едновременно и циркулационни помпи. Това съществено намалява Вашите расходи при изграждането на отоплителни системи.
3. Икономия от 40% до 60% на потребяваната енергии – за сметка на бързото действие на електродните котли, използването на автоматика: – електронни терморегулатори.
4. Лесния монтаж, неголеми размери и малко тегло на електродните котли. Например, котел с мощност 6 кВт тежи 1,1 кг, с мощност 25 кВт тежи 5,7 кг.
5. Възможност за лесен монтаж на нашите котли във вече изградени отоплителни системи (при задължително изпълнене на нашите препоръки), в т.ч. в качеството на втори котел (паралелно включане на котела). Мощността на резервния котел трябва да съответства на размера на отопляемите помещения и качеството на топлоизолацията и количеството на топлоносителя в отоплителната система.
Ако резервния котел се вгражда в действаща отоплителна система е необходимо:
-старателно, с използването на инхибитора на корозията «Галан-Протектор» да се промие системата;
-да се филтрира топлоносителя;
-да се предприемат мерки, предотвратяващи попадането на замърсявания в котела от отоплителната система, да се поставят филтри. Ако в системата са използвани пластмасови тръби е необходимо да се поставят няколко метра стоманени («черни») тръби до входа на котела и след изхода от котела
6. Возможност за многократно увеличение на мощността на отоплителната система (съответно увеличение обемите на отопляемото помещение) чрез паралелното включване на по – голямо количество котли. Например, с включването на 8 котела с мощност по 25 кВт всеки, се увеличава мощността на отоплителната система до 200 кВт.
 
Изграждане на отоплителна система с котел
Цялостно изграждане на отоплителна система с електроден котел.
Електродни котли ГАЛАН и електроника за тяхното управление.

Електроден котел – е едно от най-високите и уверено използваните постижения в областта на енергоспестяващата отоплителна техника с широко приложение, и едновременно с това, както се вижда от многогодишният опит на успешната експлоатация е едно просто, сигурно и безопасно при работа изделие. Това се дължи на използването в мирни цели на едно от най-добрите постижения на военната промишленост. КПД на електродните котли достига 98%. В течение на много години котлите на ЗАО„ Фирма Галан” успешно се използват практически във всички региони на Русия и в страните на близка и далечна чужбина.
Електродните котли на фирма „Галан” – („ГЕЙЗЕР”, „ВУЛКАН”, „ОЧАГ”) са  котли от проточен тип. Техните преимущества пред другите видове нагревателни прибори са:
-  КПД на електродните котли достига до 98%;
-  Лесни са за монтаж, малки са по размер и леки като тегло;
-  При монтажа им не е необходимо разрешение от органите на енерго и котлонадзор;
-  Постига се икономия от 40 до 60% на потребяваната енергия за сметка на бързото действие на котлите и приложение на автоматиката;
Процесът на нагряване на топлоносителя в електроводонагревателя „Галан” произтича заради неговата йонизация, т. е. чрез разпадане на молекулите на топлоносителя на положително и отрицателно заредени йони, които се движат, съответно към отрицателния и положителния електрод. Електродите си сменят полюсите 50 пъти в секунда. Йоните се намират в режим на колебание, като при този процес отделят енергия, т. е. процеса на нагряване на топлоносителя става директно, без „посредник” (например: най-често срещаните котли с пластини). Йонизационната камера, където протича този процес е малка по размер, от което следва рязко подгряване на топлоносителя и като следствие се повишава неговото налягане (при максимална мощност на прибора до 2 атмосфери). По такъв начин електроводонагревателя „Галан” е едновременно нагревателен прибор и циркулационна помпа, което спестява средства на потребителя.
Електронагревателите на фирма „Галан” са окомплектовани с автоматика, която позволява на потребителя да задава необходимата температура на въздуха в помещението, но и нейното автоматично поддържане в продължение на 24 часа.

Предимства на електродните котли
Котлите на ЗАО «Фирма Галан» се произвеждат само в Руссия. Те са не само по – евтини от аналогичните по мощност котли от всички други типове, в това число и произвежданите извън Русия, но и притежават цял ред доста значителни предимства:
1. Значителна икономия на електроенергия за сметка на пределно-високото КПД на електродните котли, което достига 98%, много по – висок, отколкото на съществуващите други типове отопителни котли. Получен за сметка на прякото преобразуване на електрическата енергия в топлинна, непосредствено в топлоносителя при преминаването на електрическия ток през топлоносителя, по пътя на йонизацията на молекулите, при това температурата на топлоносителя и неговата проводимост се повишават, увеличива се електрическият ток, преминаващ от електрод към електрод, и котела бързо се установява на номинална мощност.
2. Създаване при изхода от котела на налягане до 1 атм, без използването на циркулационни помпи. Получено за сметка на малките размери на йонизационната камера, което обезпечава рязко нагряване на топлоносителя, устройството на вертикалния стълб с височина не по – малка от 2 м над котела с dy, съответстващ на мощността на котела. Например: за котел с мощност 25 Квт – dy на стълба е не по – малък от 40 мм.
Възможността да се използва без циркулационни помпи зависи така също от етажността на отопляемите помещения и конфигурацията на отоплителната система. Следователно, нашите електродни котли могат да са едновременно и циркулационни помпи. Това съществено намалява Вашите расходи при изграждането на отоплителни системи.
3. Икономия от 40% до 60% на потребяваната енергии – за сметка на бързото действие на електродните котли, използването на автоматика: – електронни терморегулатори.
4. Лесния монтаж, неголеми размери и малко тегло на електродните котли. Например, котел с мощност 6 кВт тежи 1,1 кг, с мощност 25 кВт тежи 5,7 кг.
5. Възможност за лесен монтаж на нашите котли във вече изградени отоплителни системи (при задължително изпълнене на нашите препоръки), в т.ч. в качеството на втори котел (паралелно включане на котела). Мощността на резервния котел трябва да съответства на размера на отопляемите помещения и качеството на топлоизолацията и количеството на топлоносителя в отоплителната система.
Ако резервния котел се вгражда в действаща отоплителна система е необходимо:
-старателно, с използването на инхибитора на корозията «Галан-Протектор» да се промие системата;
-да се филтрира топлоносителя;
-да се предприемат мерки, предотвратяващи попадането на замърсявания в котела от отоплителната система, да се поставят филтри. Ако в системата са използвани пластмасови тръби е необходимо да се поставят няколко метра стоманени («черни») тръби до входа на котела и след изхода от котела
6. Возможност за многократно увеличение на мощността на отоплителната система (съответно увеличение обемите на отопляемото помещение) чрез паралелното включване на по – голямо количество котли. Например, с включването на 8 котела с мощност по 25 кВт всеки, се увеличава мощността на отоплителната система до 200 кВт.
 
Изграждане на отоплителни системи с котли
Цялостно изграждане на отоплителна система с електроден котел.
Електродни котли ГАЛАН и електроника за тяхното управление.

Електроден котел – е едно от най-високите и уверено използваните постижения в областта на енергоспестяващата отоплителна техника с широко приложение, и едновременно с това, както се вижда от многогодишният опит на успешната експлоатация е едно просто, сигурно и безопасно при работа изделие. Това се дължи на използването в мирни цели на едно от най-добрите постижения на военната промишленост. КПД на електродните котли достига 98%. В течение на много години котлите на ЗАО„ Фирма Галан” успешно се използват практически във всички региони на Русия и в страните на близка и далечна чужбина.
Електродните котли на фирма „Галан” – („ГЕЙЗЕР”, „ВУЛКАН”, „ОЧАГ”) са  котли от проточен тип. Техните преимущества пред другите видове нагревателни прибори са:
-  КПД на електродните котли достига до 98%;
-  Лесни са за монтаж, малки са по размер и леки като тегло;
-  При монтажа им не е необходимо разрешение от органите на енерго и котлонадзор;
-  Постига се икономия от 40 до 60% на потребяваната енергия за сметка на бързото действие на котлите и приложение на автоматиката;
Процесът на нагряване на топлоносителя в електроводонагревателя „Галан” произтича заради неговата йонизация, т. е. чрез разпадане на молекулите на топлоносителя на положително и отрицателно заредени йони, които се движат, съответно към отрицателния и положителния електрод. Електродите си сменят полюсите 50 пъти в секунда. Йоните се намират в режим на колебание, като при този процес отделят енергия, т. е. процеса на нагряване на топлоносителя става директно, без „посредник” (например: най-често срещаните котли с пластини). Йонизационната камера, където протича този процес е малка по размер, от което следва рязко подгряване на топлоносителя и като следствие се повишава неговото налягане (при максимална мощност на прибора до 2 атмосфери). По такъв начин електроводонагревателя „Галан” е едновременно нагревателен прибор и циркулационна помпа, което спестява средства на потребителя.
Електронагревателите на фирма „Галан” са окомплектовани с автоматика, която позволява на потребителя да задава необходимата температура на въздуха в помещението, но и нейното автоматично поддържане в продължение на 24 часа.

Предимства на електродните котли
Котлите на ЗАО «Фирма Галан» се произвеждат само в Руссия. Те са не само по – евтини от аналогичните по мощност котли от всички други типове, в това число и произвежданите извън Русия, но и притежават цял ред доста значителни предимства:
1. Значителна икономия на електроенергия за сметка на пределно-високото КПД на електродните котли, което достига 98%, много по – висок, отколкото на съществуващите други типове отопителни котли. Получен за сметка на прякото преобразуване на електрическата енергия в топлинна, непосредствено в топлоносителя при преминаването на електрическия ток през топлоносителя, по пътя на йонизацията на молекулите, при това температурата на топлоносителя и неговата проводимост се повишават, увеличива се електрическият ток, преминаващ от електрод към електрод, и котела бързо се установява на номинална мощност.
2. Създаване при изхода от котела на налягане до 1 атм, без използването на циркулационни помпи. Получено за сметка на малките размери на йонизационната камера, което обезпечава рязко нагряване на топлоносителя, устройството на вертикалния стълб с височина не по – малка от 2 м над котела с dy, съответстващ на мощността на котела. Например: за котел с мощност 25 Квт – dy на стълба е не по – малък от 40 мм.
Възможността да се използва без циркулационни помпи зависи така също от етажността на отопляемите помещения и конфигурацията на отоплителната система. Следователно, нашите електродни котли могат да са едновременно и циркулационни помпи. Това съществено намалява Вашите расходи при изграждането на отоплителни системи.
3. Икономия от 40% до 60% на потребяваната енергии – за сметка на бързото действие на електродните котли, използването на автоматика: – електронни терморегулатори.
4. Лесния монтаж, неголеми размери и малко тегло на електродните котли. Например, котел с мощност 6 кВт тежи 1,1 кг, с мощност 25 кВт тежи 5,7 кг.
5. Възможност за лесен монтаж на нашите котли във вече изградени отоплителни системи (при задължително изпълнене на нашите препоръки), в т.ч. в качеството на втори котел (паралелно включане на котела). Мощността на резервния котел трябва да съответства на размера на отопляемите помещения и качеството на топлоизолацията и количеството на топлоносителя в отоплителната система.
Ако резервния котел се вгражда в действаща отоплителна система е необходимо:
-старателно, с използването на инхибитора на корозията «Галан-Протектор» да се промие системата;
-да се филтрира топлоносителя;
-да се предприемат мерки, предотвратяващи попадането на замърсявания в котела от отоплителната система, да се поставят филтри. Ако в системата са използвани пластмасови тръби е необходимо да се поставят няколко метра стоманени («черни») тръби до входа на котела и след изхода от котела
6. Возможност за многократно увеличение на мощността на отоплителната система (съответно увеличение обемите на отопляемото помещение) чрез паралелното включване на по – голямо количество котли. Например, с включването на 8 котела с мощност по 25 кВт всеки, се увеличава мощността на отоплителната система до 200 кВт.
 
Нагреватели електрически
Електрически нагреватели Ruffneck - за най-суровите условия
 
Ruffneck е известна със своите здрави, надеждни и с много приложения тежко-режими и
взриво-защитени нагреватели, отоплителни системи и аксесоари за тях за най-тежките
промишлени и рискови зони, включително:
 
- взривозащитени електрически въздухоотоплителни апарати
- отоплители с топлообменник
- нагреватели за нормални и тежки режими
- взривозащитени конвективни нагреватели
- взривозащитени касетъчни и фланцови нагреватели
- взривозащитени вентилатори за димни газове
- взривозащитени термостати и термостати за тежки режими
- аксесоари за монтаж на нагреватели
Електрически нагреватели
Електрически нагреватели
 
Caloritech произвежда най-широката гама електрически нагреватели, елементи, аксесоари и поръчкови отоплителни системи за промишлено отопление и процеси с възможно най-голям набор от опции на пазара. Без значение е какво е вашето приложение или среда, Caloritech има решение, което да задоволи вашите потребности от топлина.
Caloritech - Електрическо отопление
 
- лентови нагреватели
- тръбни елементи
- потопяеми нагреватели
- нагреватели на фланци
- нагреватели на резба
- лъчисти нагреватели
- калорифери за въздуховоди
- нагреватели за машини
- циркулационни нагреватели
- бойлери и калорифери
- вентилаторни печки
- панели за управление
- компоненти за управление
- термостати
- аксесоари за отоплителни системи
- отоплителни системи по поръчка
Отоплителна система с електроден котел
Отоплителна система с електроден котел

Цялостно изграждане на отоплителна система с електроден котел.
Електродни котли ГАЛАН и електроника за тяхното управление.

Електроден котел – е едно от най-високите и уверено използваните постижения в областта на енергоспестяващата отоплителна техника с широко приложение, и едновременно с това, както се вижда от многогодишният опит на успешната експлоатация е едно просто, сигурно и безопасно при работа изделие. Това се дължи на използването в мирни цели на едно от най-добрите постижения на военната промишленост. КПД на електродните котли достига 98%. В течение на много години котлите на ЗАО„ Фирма Галан” успешно се използват практически във всички региони на Русия и в страните на близка и далечна чужбина.
Електродните котли на фирма „Галан” – („ГЕЙЗЕР”, „ВУЛКАН”, „ОЧАГ”) са  котли от проточен тип. Техните преимущества пред другите видове нагревателни прибори са:
-  КПД на електродните котли достига до 98%;
-  Лесни са за монтаж, малки са по размер и леки като тегло;
-  При монтажа им не е необходимо разрешение от органите на енерго и котлонадзор;
-  Постига се икономия от 40 до 60% на потребяваната енергия за сметка на бързото действие на котлите и приложение на автоматиката;
Процесът на нагряване на топлоносителя в електроводонагревателя „Галан” произтича заради неговата йонизация, т. е. чрез разпадане на молекулите на топлоносителя на положително и отрицателно заредени йони, които се движат, съответно към отрицателния и положителния електрод. Електродите си сменят полюсите 50 пъти в секунда. Йоните се намират в режим на колебание, като при този процес отделят енергия, т. е. процеса на нагряване на топлоносителя става директно, без „посредник” (например: най-често срещаните котли с пластини). Йонизационната камера, където протича този процес е малка по размер, от което следва рязко подгряване на топлоносителя и като следствие се повишава неговото налягане (при максимална мощност на прибора до 2 атмосфери). По такъв начин електроводонагревателя „Галан” е едновременно нагревателен прибор и циркулационна помпа, което спестява средства на потребителя.
Електронагревателите на фирма „Галан” са окомплектовани с автоматика, която позволява на потребителя да задава необходимата температура на въздуха в помещението, но и нейното автоматично поддържане в продължение на 24 часа.

Предимства на електродните котли
Котлите на ЗАО «Фирма Галан» се произвеждат само в Руссия. Те са не само по – евтини от аналогичните по мощност котли от всички други типове, в това число и произвежданите извън Русия, но и притежават цял ред доста значителни предимства:
1. Значителна икономия на електроенергия за сметка на пределно-високото КПД на електродните котли, което достига 98%, много по – висок, отколкото на съществуващите други типове отопителни котли. Получен за сметка на прякото преобразуване на електрическата енергия в топлинна, непосредствено в топлоносителя при преминаването на електрическия ток през топлоносителя, по пътя на йонизацията на молекулите, при това температурата на топлоносителя и неговата проводимост се повишават, увеличива се електрическият ток, преминаващ от електрод към електрод, и котела бързо се установява на номинална мощност.
2. Създаване при изхода от котела на налягане до 1 атм, без използването на циркулационни помпи. Получено за сметка на малките размери на йонизационната камера, което обезпечава рязко нагряване на топлоносителя, устройството на вертикалния стълб с височина не по – малка от 2 м над котела с dy, съответстващ на мощността на котела. Например: за котел с мощност 25 Квт – dy на стълба е не по – малък от 40 мм.
Възможността да се използва без циркулационни помпи зависи така също от етажността на отопляемите помещения и конфигурацията на отоплителната система. Следователно, нашите електродни котли могат да са едновременно и циркулационни помпи. Това съществено намалява Вашите расходи при изграждането на отоплителни системи.
3. Икономия от 40% до 60% на потребяваната енергии – за сметка на бързото действие на електродните котли, използването на автоматика: – електронни терморегулатори.
4. Лесния монтаж, неголеми размери и малко тегло на електродните котли. Например, котел с мощност 6 кВт тежи 1,1 кг, с мощност 25 кВт тежи 5,7 кг.
5. Възможност за лесен монтаж на нашите котли във вече изградени отоплителни системи (при задължително изпълнене на нашите препоръки), в т.ч. в качеството на втори котел (паралелно включане на котела). Мощността на резервния котел трябва да съответства на размера на отопляемите помещения и качеството на топлоизолацията и количеството на топлоносителя в отоплителната система.
Ако резервния котел се вгражда в действаща отоплителна система е необходимо:
-старателно, с използването на инхибитора на корозията «Галан-Протектор» да се промие системата;
-да се филтрира топлоносителя;
-да се предприемат мерки, предотвратяващи попадането на замърсявания в котела от отоплителната система, да се поставят филтри. Ако в системата са използвани пластмасови тръби е необходимо да се поставят няколко метра стоманени («черни») тръби до входа на котела и след изхода от котела
6. Возможност за многократно увеличение на мощността на отоплителната система (съответно увеличение обемите на отопляемото помещение) чрез паралелното включване на по – голямо количество котли. Например, с включването на 8 котела с мощност по 25 кВт всеки, се увеличава мощността на отоплителната система до 200 кВт.
 
Изграждане на отоплителни системи с котли
Изграждане на отоплителни системи с електродни котли ГАЛАН

Цялостно изграждане на отоплителна система с електроден котел.
Електродни котли ГАЛАН и електроника за тяхното управление.

Електроден котел – е едно от най-високите и уверено използваните постижения в областта на енергоспестяващата отоплителна техника с широко приложение, и едновременно с това, както се вижда от многогодишният опит на успешната експлоатация е едно просто, сигурно и безопасно при работа изделие. Това се дължи на използването в мирни цели на едно от най-добрите постижения на военната промишленост. КПД на електродните котли достига 98%. В течение на много години котлите на ЗАО„ Фирма Галан” успешно се използват практически във всички региони на Русия и в страните на близка и далечна чужбина.
Електродните котли на фирма „Галан” – („ГЕЙЗЕР”, „ВУЛКАН”, „ОЧАГ”) са  котли от проточен тип. Техните преимущества пред другите видове нагревателни прибори са:
-  КПД на електродните котли достига до 98%;
-  Лесни са за монтаж, малки са по размер и леки като тегло;
-  При монтажа им не е необходимо разрешение от органите на енерго и котлонадзор;
-  Постига се икономия от 40 до 60% на потребяваната енергия за сметка на бързото действие на котлите и приложение на автоматиката;
Процесът на нагряване на топлоносителя в електроводонагревателя „Галан” произтича заради неговата йонизация, т. е. чрез разпадане на молекулите на топлоносителя на положително и отрицателно заредени йони, които се движат, съответно към отрицателния и положителния електрод. Електродите си сменят полюсите 50 пъти в секунда. Йоните се намират в режим на колебание, като при този процес отделят енергия, т. е. процеса на нагряване на топлоносителя става директно, без „посредник” (например: най-често срещаните котли с пластини). Йонизационната камера, където протича този процес е малка по размер, от което следва рязко подгряване на топлоносителя и като следствие се повишава неговото налягане (при максимална мощност на прибора до 2 атмосфери). По такъв начин електроводонагревателя „Галан” е едновременно нагревателен прибор и циркулационна помпа, което спестява средства на потребителя.
Електронагревателите на фирма „Галан” са окомплектовани с автоматика, която позволява на потребителя да задава необходимата температура на въздуха в помещението, но и нейното автоматично поддържане в продължение на 24 часа.

Предимства на електродните котли
Котлите на ЗАО «Фирма Галан» се произвеждат само в Руссия. Те са не само по – евтини от аналогичните по мощност котли от всички други типове, в това число и произвежданите извън Русия, но и притежават цял ред доста значителни предимства:
1. Значителна икономия на електроенергия за сметка на пределно-високото КПД на електродните котли, което достига 98%, много по – висок, отколкото на съществуващите други типове отопителни котли. Получен за сметка на прякото преобразуване на електрическата енергия в топлинна, непосредствено в топлоносителя при преминаването на електрическия ток през топлоносителя, по пътя на йонизацията на молекулите, при това температурата на топлоносителя и неговата проводимост се повишават, увеличива се електрическият ток, преминаващ от електрод към електрод, и котела бързо се установява на номинална мощност.
2. Създаване при изхода от котела на налягане до 1 атм, без използването на циркулационни помпи. Получено за сметка на малките размери на йонизационната камера, което обезпечава рязко нагряване на топлоносителя, устройството на вертикалния стълб с височина не по – малка от 2 м над котела с dy, съответстващ на мощността на котела. Например: за котел с мощност 25 Квт – dy на стълба е не по – малък от 40 мм.
Възможността да се използва без циркулационни помпи зависи така също от етажността на отопляемите помещения и конфигурацията на отоплителната система. Следователно, нашите електродни котли могат да са едновременно и циркулационни помпи. Това съществено намалява Вашите расходи при изграждането на отоплителни системи.
3. Икономия от 40% до 60% на потребяваната енергии – за сметка на бързото действие на електродните котли, използването на автоматика: – електронни терморегулатори.
4. Лесния монтаж, неголеми размери и малко тегло на електродните котли. Например, котел с мощност 6 кВт тежи 1,1 кг, с мощност 25 кВт тежи 5,7 кг.
5. Възможност за лесен монтаж на нашите котли във вече изградени отоплителни системи (при задължително изпълнене на нашите препоръки), в т.ч. в качеството на втори котел (паралелно включане на котела). Мощността на резервния котел трябва да съответства на размера на отопляемите помещения и качеството на топлоизолацията и количеството на топлоносителя в отоплителната система.
Ако резервния котел се вгражда в действаща отоплителна система е необходимо:
-старателно, с използването на инхибитора на корозията «Галан-Протектор» да се промие системата;
-да се филтрира топлоносителя;
-да се предприемат мерки, предотвратяващи попадането на замърсявания в котела от отоплителната система, да се поставят филтри. Ако в системата са използвани пластмасови тръби е необходимо да се поставят няколко метра стоманени («черни») тръби до входа на котела и след изхода от котела
6. Возможност за многократно увеличение на мощността на отоплителната система (съответно увеличение обемите на отопляемото помещение) чрез паралелното включване на по – голямо количество котли. Например, с включването на 8 котела с мощност по 25 кВт всеки, се увеличава мощността на отоплителната система до 200 кВт.
 
Камини на дърва и пелети с водна риза FRASCEL 34,8 kW
Камини на дърва и пелети FRASCEL 34,8 kW
техническо описание:
• Корпус от стомана 0,5 см. • Горивна камера от чугун • Предна част от чугун • Плъзгаща се врата (нагоре) • Керамично стъкло • Автоматично запалване • Автоматично почистване на горивната камера • Чекмеджето за пепелта е вградено в дъното на горивната камера(пепел 5% на 1кг.) • Седмичен програматор • Мощен ,високооборотен и безшумен вентилатор (клас А) • Водна риза • Комбиниран горивен процес с дърва, пелети и биомаса. • Опция : запалване посредством GSM
Камини на дърва и пелети с водна риза RUSCEL 23kW
Камини на дърва и пелети RUSCEL 23kW
техническо описание:
• Корпус от стомана 0,5 см. • Горивна камера от чугун • Предна част от чугун • Плъзгаща се врата (нагоре) • Керамично стъкло • Автоматично запалване • Автоматично почистване на горивната камера • Чекмеджето за пепелта е вградено в дъното на горивната камера(пепел 5% на 1кг.) • Седмичен програматор • Мощен ,високооборотен и безшумен вентилатор (клас А) • Водна риза • Комбиниран горивен процес с дърва, пелети и биомаса. • Опция : запалване посредством GSM
Камини на дърва и пелети с водна риза FRASCEL 23kW
Камини на дърва и пелети FRASCEL 23kW
техническо описание:
• Корпус от стомана 0,5 см. • Горивна камера от чугун • Предна част от чугун • Плъзгаща се врата (нагоре) • Керамично стъкло • Автоматично запалване • Автоматично почистване на горивната камера • Чекмеджето за пепелта е вградено в дъното на горивната камера(пепел 5% на 1кг.) • Седмичен програматор • Мощен ,високооборотен и безшумен вентилатор (клас А) • Водна риза • Комбиниран горивен процес с дърва, пелети и биомаса. • Опция : запалване посредством GSM
Камини на дърва и пелети с водна риза Termocompact 34kW
Камини на дърва и пелети Termocompact 34kW
техническо описание:
• Корпус от стомана 0,5 см. • Горивна камера от чугун • Фронтална част от чугун • Плъзгаща се врата (нагоре) • Керамично стъкло • Автоматично запалване • Автоматично почистване на горивната камера • Чекмеджето за пепелта е вградено в дъното на горивната камера(пепел 5% на 1кг.) • Седмичен програматор • Мощен ,високооборотен и безшумен вентилатор (клас А) • Водна риза • Комбиниран горивен процес с дърва, пелети и биомаса. • Опция : запалване посредством GSM
Камини на дърва и пелети с водна риза Termocompact 23,2kW
Камини на дърва и пелети Termocompact 23,2kW
техническо описание:
• Корпус от стомана 0,5 см. • Горивна камера от чугун • Предна част от чугун • Плъзгаща се врата (нагоре) • Керамично стъкло • Автоматично запалване • Автоматично почистване на горивната камера • Чекмеджето за пепелта е вградено в дъното на горивната камера(пепел 5% на 1кг.) • Седмичен програматор • Мощен ,високооборотен и безшумен вентилатор (клас А) • Водна риза • Комбиниран горивен процес с дърва, пелети и биомаса • Опция : запалване посредством GSM
Италиански камини с водна риза - 34 kW
Италиански камини с водна риза за отопление на дърва и пелети Мортл80.

Камината е подходяща за  отопление на заведения, хотели, административни и частни сгради.

Камината е окомплектована с огнеупорно стъкло (до 750 градуса) и е произведена от висококачествена стомана и чугун.

Спецификация на камината:

Мощност 34 кВт
КПД 78,3% възвръщаемост
Отопляем обем 800 m3
Среден разход на гориво от дърво кг / ч 7.3
Обща височина 1299 mm
Комбинирани камини на дърва и пелети - 25 kW
Камини с водна риза произведени в Италия за отопление на дърва и пелети Мортл 70.

Камината е подходяща за вграждане в стени.

Камината е подходяща за  отопление на заведения, хотели, административни и частни сгради.

Камината е окомплектована с огнеупорно стъкло (до 750 градуса) и е произведена от висококачествена стомана и чугун.

Технически характеристики на камината:

Мощност 25 кВт
КПД 78,3% възвръщаемост
Отопляем обем 630 m3
Среден разход на гориво от дърво кг / ч 6.4
Обща височина 1297 mm
Италиански камини на дърва и пелети
Отопление с италиански камини от различни видове:

Пелетни камини

Камини на дърва

Пелетни камини с водна риза

Пелетни камини с въздушна риза

Камини на дърва с водна риза

Камини на дърва с въздушна риза

Камини на дърва и пелети

Камини за вграждане на пелети

Камини за вграждане на дърва

Камините са подходящи за отопление в частни домове, заведения и хотели.

Камините са произведени от висококачествена стомана и чугун, окомплектовани са с огнеупорно стъкло (до 750 градуса) и се предлагат в различни размери и с различна мощност.
Пелетна камина с въздушна риза
Пелетна камина с въздушна риза. По-малката дълбочина (530mm) на камината в съчетание с усъвършенствана система за управление FULL SYSTEM и два варианта на зареждане с пелети, допълнително увеличават уникалната и функционалност.
-Нова, усъвършенствана система Full System за електронно управление на функциите на камината.
-Два въздуховода управлявани директно от електронния блок на камината.
-По-малка дълбочина за по-добро позициониране във вече съществуващи камини.
-Широка гама от аксесоари.

Компанията е една от водещите фирми в своя бранш. Целият производствен цикъл е завършен в рамките на компанията-от проектирането до лабораторно изследване, продукти, на които всички елементи са стриктно произведени в Италия. Цимент за производство на камини, грилове, барбекюта, фурни и огнеупорна керамика. Стомана за производство на моноблокове за камини, печки и котли. Мрамор за производство на покрития за камини и печки. Всички модели камини, печки и котли са предназначени за дългогодишна употреба.
Пелетна камина с въздушна риза
Пелетна камина с въздушна риза. По-малката дълбочина (530mm) на камината в съчетание с усъвършенствана система за управление FULL SYSTEM и два варианта на зареждане с пелети, допълнително увеличават уникалната и функционалност.
-Нова, усъвършенствана система Full System за електронно управление на функциите на камината.
-Два въздуховода управлявани директно от електронния блок на камината.
-По-малка дълбочина за по-добро позициониране във вече съществуващи камини.
-Широка гама от аксесоари.

Компанията е една от водещите фирми в своя бранш. Целият производствен цикъл е завършен в рамките на компанията-от проектирането до лабораторно изследване, продукти, на които всички елементи са стриктно произведени в Италия. Цимент за производство на камини, грилове, барбекюта, фурни и огнеупорна керамика. Стомана за производство на моноблокове за камини, печки и котли. Мрамор за производство на покрития за камини и печки. Всички модели камини, печки и котли са предназначени за дългогодишна употреба.
Модерни камини на пелети
Пелетна камина с въздушна риза. По-малката дълбочина (530mm) на камината в съчетание с усъвършенствана система за управление FULL SYSTEM и два варианта на зареждане с пелети, допълнително увеличават уникалната и функционалност.
-Нова, усъвършенствана система Full System за електронно управление на функциите на камината.
-Два въздуховода управлявани директно от електронния блок на камината.
-По-малка дълбочина за по-добро позициониране във вече съществуващи камини.
-Широка гама от аксесоари.

Компанията е една от водещите фирми в своя бранш. Целият производствен цикъл е завършен в рамките на компанията-от проектирането до лабораторно изследване, продукти, на които всички елементи са стриктно произведени в Италия. Цимент за производство на камини, грилове, барбекюта, фурни и огнеупорна керамика. Стомана за производство на моноблокове за камини, печки и котли. Мрамор за производство на покрития за камини и печки. Всички модели камини, печки и котли са предназначени за дългогодишна употреба.
Пелетна камина с въздушна риза
Пелетна камина с въздушна риза. По-малката дълбочина (530mm) на камината в съчетание с усъвършенствана система за управление FULL SYSTEM и два варианта на зареждане с пелети, допълнително увеличават уникалната и функционалност.
-Нова, усъвършенствана система Full System за електронно управление на функциите на камината.
-Два въздуховода управлявани директно от електронния блок на камината.
-По-малка дълбочина за по-добро позициониране във вече съществуващи камини.
-Широка гама от аксесоари.

Компанията е една от водещите фирми в своя бранш. Целият производствен цикъл е завършен в рамките на компанията-от проектирането до лабораторно изследване, продукти, на които всички елементи са стриктно произведени в Италия. Цимент за производство на камини, грилове, барбекюта, фурни и огнеупорна керамика. Стомана за производство на моноблокове за камини, печки и котли. Мрамор за производство на покрития за камини и печки. Всички модели камини, печки и котли са предназначени за дългогодишна употреба.
Електрически нагреватели
Norseman - електрически взривозащитени нагреватели
 
Norseman е най-съвременна технологична линия за взривозащитени електрически
въздухоотоплители и аксесоари за тях на пазара, предлагаща иновативни решения с малки
експлоатационни разходи за различни промишлени и теърговски среди, включително:
 
- Взривозащитени нагреватели с естествена конвекция
- Взривозащитени панелни нагреватели с естествена конвекция
- Взривозащитени вентилаторни конвектори
- Взривозащитени термостати
Двукамерен котел за отопление

Двукамерен котел за отопление

 Характеристики:
-Номинална мощност: 35kW;
-Отопляема площ: 120-180кв.м;
-Височина: 1600мм;
-Ширина/Дълбочина: 1320/1070мм;
-Обем на водна риза: 113l;
-Обем на горивна камера за дърва: 96l;
-Обем на горивна камера за пелети: 72l.

Предимства:
-Напълно автоматизирано запалване и горивоподаване;
•  Управление на помпа за отоплителна инсталация;
•  Управление на помпа за битова гореща вода;
•  Седмичен таймер;
•  Микропроцесор ARM;
•  Две горивни камери - за дърва с дължина до 40 см., чипс или пелети;
•  Две ревизионни врати осигуряват достъп за почистване на вътрешността;
•  Оребрената повърхност на горивната камера и триходовият път на димните газове подобряват топлообмена;
•  Транспортен шнек изхвърля остатъчните пепел и сажди в подвижен контейнер;
•  Странично присъединяване на бункер за гориво и горелка за дървесен чипс или пелети. Възможност за монтаж по избор отляво или отдясно на котела.
•  Устройства за безопасност:
   1) Управлението контролира температурата в котела и горелката.
   2) Клапанът за обратно горене на горелката предпазва разпространението на пламъка към бункера;
   3) Предпазен топлообменник - в случай на прегряване, през него протича студена вода, която понижава температурата на котела (нужно е свързване към водоснабдителната мрежа чрез термостатичен вентил).

tech table

Стоманен котел за отопление на твърдо гориво

Стоманен котел за отопление на твърдо гориво

 Характеристики:
-Номинална мощност: 250kW;
-Отопляема площ: 2000-2500кв.м;
-Височина: 2100мм;
-Ширина/Дълбочина: 950/1950мм;
-Обем на водна риза: 790l;
-Обем на горивна камера за дърва: 560l.

Предимства:
•  С максимално работно налягане 4 bar, BURNiT WBS Magna  обезпечава с топлина големи отоплителни системи;
•  Горивната камера е с голяма топлообменна повърхност и ниско камерно съпротивление;  
•  Триходов път на димните газове. Димогарните тръби преминават през водната риза, постигайки оптимален топлообмен;
•  Лесно почистване на димогарните тръби благодарение на ревизионната врата в горната част на котела;
•  Голямата врата на горивната камера улеснява зареждането с дърва с дължина до един метър;
•  Възможност за монтиране на пелетна, нафтова или газова горелка;
•  Окуляр за визуален контрол на горивния процес;
•  Демонтируема обшивка;
•  Елементи, осигуряващи безопасност:
   1) Предпазен клапан, настроен на 4 bar (опция);
   2) Термостатичен регулатор на тягата;
   3) Коминна клапа за регулиране на тягата;
   4) Термометър.

ики:table

Газови нагреватели за локално парно

Газови нагреватели за локално парно

Газови двустепенни инфрачервени нагреватели (излъчватели) EHL серия

EHL серията,с качествените си елементи е най-енергийно ефективния инфрачервен тръбен нагревател на пазара. Патентованата двустепенна технология,използвана в EHL серия,осигурява повече комфорт с по-малки енергийни разходи.В добавка,най-висококачествените материали и елементи осигуряват дългогодишна и безпроблемна и ефективна работа.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

    Мощности от 19 до 60 kW
    Дължини на тръбите от 6100 до 21335 mm
    Горивна камера с титаниево или алуминиево покритие
    Алуминизирани или горещо валцовани стоманени излъчващи тръби
    Патентована двустепенна технология
    Силно полирани алуминиеви рефлектори
    Горелка от неръждаема стомана
    Система за запалване с искра
    Емайлиран блок за управление
    Опционални "U" или "L" конфигурации
 

Газови инфрачервени нагреватели
Газови ниско-интензивни инфрачервени нагреватели (излъчватели) EDX Серия

Сглобени само от най-качествени елементи,EDX Серия са най-качествените едностепенни тръбни нагреватели на пазара.
Ефективността е подобрена с използването на специално проектирана горелка от неръждаема стомана и излъчващи тръби от стомана с титаниево и/или алуминиево покритие.EDX Серия предлага перфектно ниско-интензивно отопление,ефективност и дълготрайност.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

    Мощности от 14.7 до 44 kW.
    Дължина на тръбите от 6100 до 18300 mm.
    Алуминизирани или горещо валцовани стоманени излъчващи тръби ( Икономична опция ).
    Силно полирани алуминиеви рефлектори.
    Горелка от неръждаема стомана.
    Система за запалване с искра.
    Емайлиран блок за управление.
    Опционални " U " или " L " конфигурации.
Газови керамични нагреватели
Газови керамични инфрачервени нагреватели (излъчватели) серия GPH


GPH Серията "Патио"нагреватели предоставя предимствата на инфрачервеното отопление за битови и обществени приложения.Този привлекателен нагревател лесно се монтира,без неудобството от презареждане на бутилки с пропан.
GPH серията е идеална за различни вътрешни и външни прилоьения като ресторантски тераси,входове,"патио" дворове,атриуми и др.
Специално проектиран за комфорт,надежност и лесен монтаж,GPH Ви дава перфектното количество топлина.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

    СЕ Сертификат за употреба на открито и закрито.
    Декоративна алуминиева решетка с неръждаема рамка.
    Устойчиви на вятър и дъжд.
    Мощност 9 10 kW.Работят с всички видове газ.
    Допълнителен конвекторен вентилатор.
    Зaпалване с искра.
Камини на дърва и пелети с водна риза IDRO PELLBOX 15KW
Камини на дърва и пелети IDRO PELLBOX 15KW
Очаквайте през 2012 г. *цена при запитване техническо описание:
Характеристики: Корпус от стомана 0,5см. Горивна камера от чугун Керамично стъкло ( удобно и лесно за почистване) Затворен разширителен съд Предпазен вентил с термозащита Циркулационна помпа Седмичен програматор Автоматично запалване Автоматично почистване на горивната камера Високооборотен и безшумн вентилатора клас А Функционира в автоматичен режим или с ръчно управление Дистанционно управление *Опция за управление от разстояние посредством GSM Вградено чекмедже за пепелно съдържание Вграден бункер 30кг. = автономност до 36ч. Система ® Леонардо
Камини на дърва и пелети с водна риза MARIX 34,8 kW
Камини на дърва и пелети MARIX 34,8 kW
техническо описание:
• Корпус от стомана 0,5 см. • Горивна камера от чугун • Предна част от чугун • Плъзгаща се врата (нагоре) • Керамично стъкло • Автоматично запалване • Автоматично почистване на горивната камера • Чекмеджето за пепелта е вградено в дъното на горивната камера(пепел 5% на 1кг.) • Седмичен програматор • Мощен ,високооборотен и безшумен вентилатор (клас А) • Водна риза • Комбиниран горивен процес с дърва, пелети и биомаса. • Опция : запалване посредством GSM
Камини на дърва и пелети с водна риза PANORAMICO 23kW
Камини на дърва и пелети PANORAMICO 23kW
техническо описание:
• Корпус от стомана 0,5 см. • Горивна камера от чугун • Предна част от чугун • Плъзгаща се врата (нагоре) • Керамично стъкло • Автоматично запалване • Автоматично почистване на горивната камера • Чекмеджето за пепелта е вградено в дъното на горивната камера(пепел 5% на 1кг.) • Седмичен програматор • Мощен ,високооборотен и безшумен вентилатор (клас А) • Водна риза • Комбиниран горивен процес с дърва, пелети и биомаса. • Опция : запалване посредством GSM
Камини на дърва и пелети с водна риза PANORAMICO 34,8 kW
Камини на дърва и пелети PANORAMICO 34,8 kW
техническо описание:
• Корпус от стомана 0,5 см. • Горивна камера от чугун • Предната част от чугун • Плъзгаща се врата (нагоре) • Керамично стъкло • Автоматично запалване • Автоматично почистване на горивната камера • Чекмеджето за пепелта е вградено в дъното на горивната камера(пепел 5% на 1кг.) • Седмичен програматор • Мощен ,високооборотен и безшумен вентилатор (клас А) • Водна риза • Комбиниран горивен процес с дърва, пелети и биомаса. • Опция : запалване посредством GSM
Камини на дърва и пелети с водна риза MARIX 23kW
Камини на дърва и пелети MARIX 23kW
техническо описание:
• Корпус от стомана 0,5 см. • Горивна камера от чугун • Предна част от чугун • Плъзгаща се врата (нагоре) • Керамично стъкло • Автоматично запалване • Автоматично почистване на горивната камера • Чекмеджето за пепелта е вградено в дъното на горивната камера(пепел 5% на 1кг.) • Седмичен програматор • Мощен ,високооборотен и безшумен вентилатор (клас А) • Водна риза • Комбиниран горивен процес с дърва, пелети и биомаса. • Опция : запалване посредством GSM
Камини на дърва и пелети с водна риза RUSCEL 34,8 kW
Камини на дърва и пелети RUSCEL 34,8 kW
техническо описание:
• Корпус от стомана 0,5 см. • Горивна камера от чугун • Предна част от чугун • Плъзгаща се врата (нагоре) • Керамично стъкло • Автоматично запалване • Автоматично почистване на горивната камера • Чекмеджето за пепелта е вградено в дъното на горивната камера(пепел 5% на 1кг.) • Седмичен програматор • Мощен ,високооборотен и безшумен вентилатор (клас А) • Водна риза • Комбиниран горивен процес с дърва, пелети и биомаса. • Опция : запалване посредством GSM
Стоманен котел на твърдо гориво с мощност 110kW

Стоманен котел на твърдо гориво с мощност 110kW

 Характеристики:
-Номинална мощност: 110kW;
-Отопляема площ: 400-650м;
-Височина: 1470мм;
-Ширина/Дълбочина: 850/1225мм;
-Обем на водна риза: 171l;
-Обем на горивна камера: 160l;

Предимства:
-Електронно управление контролира горенето като модулира работата на вентилатора; опция за управление на до две помпи – за БГВ и за централно отопление. Eлектрически вентилатор за принудително въздушно захранване; оптимизира горивнияпроцес и разхода на гориво.
-Горивната камера е с голяма топлообменна повърхност и ниско камерно съпротивление  
-Голямата и удобна врата на горивната камера улеснява зареждането с твърдо гориво до 50 см.
-Оребрената повърхност на горивната камера и триходовият път на димните газове подобряват топлообмена
-Фланец на долната врата за монтиране на газова, нафтова или пелетна горелка
-Сменяемата метална скара предпазва горивата камера от огъня
-Елементи, осигуряващи безопасност:
1) Предпазен клапан, настроен на 3 bar;
2) Предпазен топлообменник, свързан към водоснабдителната инсталация - в случай на прегряване през него протича студена вода, която понижава температурата.
3) STB - термостат
4) Нагнетателен клапан.TECH TABLE

Пиролизен котел за отопление в мощност 18kW

Пиролизен котел за отопление в мощност 18kW

 Характеристики:
-Номинална мощност: 9-18kW;
-Отопляема площ: 80-130кв.м;
-Височина: 1270мм;
-Ширина/Дълбочина: 676/930мм;
-Обем на водна риза: 52l;
-Обем на горивна камера: 76l;

Предимства:
-Вграден PID контролер с микропроцесор следи и управлява горивния процес за постигане на оптимален, икономичен и екологичен режим на работа;
•  Вентилатор за димните газове;
Клапа на горната горивна камера предотвратява задимяването на котелното помещение при презареждане;
•  Голямата и удобна врата на горивната камера улеснява зареждането с дърва дълги до 50 см;
•  Горивната камера е защитена с облицовка от високотемпературен цимент;
•  Вградената кука в горната част на котела осигурява лесното му транспортиране;
•  Устройства за безопасност:
   1) Електронното управление следи температурата на водата в котела и на димните газове. Включен е допълнителен датчик за прегряване (STB термостат);
   2) Предпазен топлообменник - в случай на прегряване, през него протича студена вода, която понижава температурата на котела*;
   3) Предпазен клапан 3 bar
* Нужно е свързване към водоснабдителната мрежа чрез термостатичен вентил.

table

Пиролизен котел за отопление с мощност 25kW

Пиролизен котел за отопление с мощност 25kW

 Характеристики:
-Номинална мощност: 12-25kW;
-Отопляема площ: 100-240кв.м;
-Височина: 1370мм;
-Ширина/Дълбочина: 765/1090мм;
-Обем на водна риза: 68l;
-Обем на горивна камера: 132l;

Предимства:
-Вграден PID контролер с микропроцесор следи и управлява горивния процес за постигане на оптимален, икономичен и екологичен режим на работа;
•  Вентилатор за димните газове;
Клапа на горната горивна камера предотвратява задимяването на котелното помещение при презареждане;
•  Голямата и удобна врата на горивната камера улеснява зареждането с дърва дълги до 50 см;
•  Горивната камера е защитена с облицовка от високотемпературен цимент;
•  Вградената кука в горната част на котела осигурява лесното му транспортиране;
•  Устройства за безопасност:
   1) Електронното управление следи температурата на водата в котела и на димните газове. Включен е допълнителен датчик за прегряване (STB термостат);
   2) Предпазен топлообменник - в случай на прегряване, през него протича студена вода, която понижава температурата на котела*;
   3) Предпазен клапан 3 bar
* Нужно е свързване към водоснабдителната мрежа чрез термостатичен вентил.table

Пиролизен котел за отопление с мощност 40kW

Пиролизен котел за отопление с мощност 40kW

 Характеристики:
-Номинална мощност: 20-40kW;
-Отопляема площ: 150-320кв.м;
-Височина: 1570мм;
-Ширина/Дълбочина: 765/1160мм;
-Обем на водна риза: 75l;
-Обем на горивна камера: 162l;

Предимства:
-Вграден PID контролер с микропроцесор следи и управлява горивния процес за постигане на оптимален, икономичен и екологичен режим на работа;
•  Вентилатор за димните газове;
Клапа на горната горивна камера предотвратява задимяването на котелното помещение при презареждане;
•  Голямата и удобна врата на горивната камера улеснява зареждането с дърва дълги до 50 см;
•  Горивната камера е защитена с облицовка от високотемпературен цимент;
•  Вградената кука в горната част на котела осигурява лесното му транспортиране;
•  Устройства за безопасност:
   1) Електронното управление следи температурата на водата в котела и на димните газове. Включен е допълнителен датчик за прегряване (STB термостат);
   2) Предпазен топлообменник - в случай на прегряване, през него протича студена вода, която понижава температурата на котела*;
   3) Предпазен клапан 3 bar
* Нужно е свързване към водоснабдителната мрежа чрез термостатичен вентил.table

Пиролизен котел с размери 675/1105мм

Пиролизен котел с размери 675/1105мм

 Характеристики:
-Номинална мощност: 9-18kW;
-Отопляема площ: 80-130кв.м;
-Височина: 1270мм;
-Ширина/Дълбочина: 675/1105мм;
-Обем на водна риза: 52l;
-Обем на горивна камера: 102l;

Предимства:
-Иновативен контролер с микропроцесорно управление свежда до минимум вредните емисии от изгорелите газове.
•  Възможност за управление на сложна отоплителна система.
•  Ламбда - кислороден датчик;
•  Фино регулиране на притока на въздух в котела, реализирано с два стъпкови мотора.
•  Вентилатор за димните газове;
•  Система за почистване;
•  Голямата и удобна врата на горивната камера улеснява зареждането с дърва дълги до 50 см;
•  Горивната камера е защитена с керамична облицовка;
•  Вградената кука в горната част на котела осигурява лесното му транспортиране;
•  Устройства за безопасност:
   1) Електронното управление следи температурата на водата в котела и на димните газове. Включен е допълнителен датчик за прегряване (STB термостат);
   2) Предпазен топлообменник - в случай на прегряване,през него протича студена вода, която понижава температурата на котела*;
   3) Предпазен клапан 3 bar.
   * Нужно е свързване към водоснабдителната мрежа чрез термостатичен вентил.

Технически характеристики:
table

Пиролизен котел с размери 765/1125мм

Пиролизен котел с размери 765/1125мм

 Характеристики:
-Номинална мощност: 15-30kW;
-Отопляема площ: 100-240кв.м;
-Височина: 1470мм;
-Ширина/Дълбочина: 765/1125мм;
-Обем на водна риза: 68l;
-Обем на горивна камера: 162l;

Предимства:
-Иновативен контролер с микропроцесорно управление свежда до минимум вредните емисии от изгорелите газове.
•  Възможност за управление на сложна отоплителна система.
•  Ламбда - кислороден датчик;
•  Фино регулиране на притока на въздух в котела, реализирано с два стъпкови мотора.
•  Вентилатор за димните газове;
•  Система за почистване;
•  Голямата и удобна врата на горивната камера улеснява зареждането с дърва дълги до 50 см;
•  Горивната камера е защитена с керамична облицовка;
•  Вградената кука в горната част на котела осигурява лесното му транспортиране;
•  Устройства за безопасност:
   1) Електронното управление следи температурата на водата в котела и на димните газове. Включен е допълнителен датчик за прегряване (STB термостат);
   2) Предпазен топлообменник - в случай на прегряване,през него протича студена вода, която понижава температурата на котела*;
   3) Предпазен клапан 3 bar.
   * Нужно е свързване към водоснабдителната мрежа чрез термостатичен вентил.

Технически характеристики:
table

Пиролизен котел с размери 765/1200мм

Пиролизен котел с размери 765/1200мм

 Характеристики:
-Номинална мощност: 20-40kW;
-Отопляема площ: 150-320кв.м;
-Височина: 1470мм;
-Ширина/Дълбочина: 765/1200мм;
-Обем на водна риза: 75l;
-Обем на горивна камера: 162l;

Предимства:
-Иновативен контролер с микропроцесорно управление свежда до минимум вредните емисии от изгорелите газове.
•  Възможност за управление на сложна отоплителна система.
•  Ламбда - кислороден датчик;
•  Фино регулиране на притока на въздух в котела, реализирано с два стъпкови мотора.
•  Вентилатор за димните газове;
•  Система за почистване;
•  Голямата и удобна врата на горивната камера улеснява зареждането с дърва дълги до 50 см;
•  Горивната камера е защитена с керамична облицовка;
•  Вградената кука в горната част на котела осигурява лесното му транспортиране;
•  Устройства за безопасност:
   1) Електронното управление следи температурата на водата в котела и на димните газове. Включен е допълнителен датчик за прегряване (STB термостат);
   2) Предпазен топлообменник - в случай на прегряване,през него протича студена вода, която понижава температурата на котела*;
   3) Предпазен клапан 3 bar.
   * Нужно е свързване към водоснабдителната мрежа чрез термостатичен вентил.

table

Стоманен котел на твърдо гориво с мощност 70kW

Стоманен котел на твърдо гориво с мощност 70kW

 Характеристики:
-Номинална мощност: 70kW;
-Отопляема площ: 250-410м;
-Височина: 1470мм;
-Ширина/Дълбочина: 730/1225мм;
-Обем на водна риза: 141l;
-Обем на горивна камера: 120l;

Предимства:
-Електронно управление контролира горенето като модулира работата на вентилатора; опция за управление на до две помпи – за БГВ и за централно отопление. Eлектрически вентилатор за принудително въздушно захранване; оптимизира горивнияпроцес и разхода на гориво.
-Горивната камера е с голяма топлообменна повърхност и ниско камерно съпротивление  
-Голямата и удобна врата на горивната камера улеснява зареждането с твърдо гориво до 50 см.
-Оребрената повърхност на горивната камера и триходовият път на димните газове подобряват топлообмена
-Фланец на долната врата за монтиране на газова, нафтова или пелетна горелка
-Сменяемата метална скара предпазва горивата камера от огъня
-Елементи, осигуряващи безопасност:
1) Предпазен клапан, настроен на 3 bar;
2) Предпазен топлообменник, свързан към водоснабдителната инсталация - в случай на прегряване през него протича студена вода, която понижава температурата.
3) STB - термостат
4) Нагнетателен клапан.TECH TABLE

Стоманен котел на твърдо гориво с мощност 90kW

Стоманен котел на твърдо гориво с мощност 90kW

 Характеристики:
-Номинална мощност: 90kW;
-Отопляема площ: 350-480м;
-Височина: 1470мм;
-Ширина/Дълбочина: 730/1225мм;
-Обем на водна риза: 156l;
-Обем на горивна камера: 133l;

Предимства:
-Електронно управление контролира горенето като модулира работата на вентилатора; опция за управление на до две помпи – за БГВ и за централно отопление. Eлектрически вентилатор за принудително въздушно захранване; оптимизира горивнияпроцес и разхода на гориво.
-Горивната камера е с голяма топлообменна повърхност и ниско камерно съпротивление  
-Голямата и удобна врата на горивната камера улеснява зареждането с твърдо гориво до 50 см.
-Оребрената повърхност на горивната камера и триходовият път на димните газове подобряват топлообмена
-Фланец на долната врата за монтиране на газова, нафтова или пелетна горелка
-Сменяемата метална скара предпазва горивата камера от огъня
-Елементи, осигуряващи безопасност:
1) Предпазен клапан, настроен на 3 bar;
2) Предпазен топлообменник, свързан към водоснабдителната инсталация - в случай на прегряване през него протича студена вода, която понижава температурата.
3) STB - термостат
4) Нагнетателен клапан.TECH TABLE

Котли на твърдо гориво с мощност 30kW

Котли на твърдо гориво с мощност 30kW

 Характеристики:
-мощност: 30kw;
-височина: 1200мм;
-ширина: 550мм;
-дълбочина: 700мм;
-димоотвод: ф160;
-тегло: 300кг;
-разход на  дърва на месец: 4.0 m3;
-отопляема площ: до 250 m2.
Котлите на твърдо гориво, които фирмата произвежда са от 4мм стомана и имат мощност от 10 до 45kW. Eдно от големите предимства на тези котли е голямата горивна камера, която позволява отоплението да става само на дърва.
Фирмата се занимава с проектиране и изработка на камини, котли и слънчеви системи по поръчка на клиента.

Котли на твърдо гориво с мощност 35kW

Котли на твърдо гориво с мощност 35kW

 Характеристики:
-мощност: 35kw;
-височина: 1200мм;
-ширина: 550мм;
-дълбочина: 700мм;
-димоотвод: ф160;
-тегло: 320кг;
-разход на  дърва на месец: 4.5 m3;
-отопляема площ: до 270 m2.
Котлите на твърдо гориво, които фирмата произвежда са от 4мм стомана и имат мощност от 10 до 45kW. Eдно от големите предимства на тези котли е голямата горивна камера, която позволява отоплението да става само на дърва.
Фирмата се занимава с проектиране и изработка на камини, котли и слънчеви системи по поръчка на клиента.

Котел на твърдо гориво с мощност 35kW

Котел на твърдо гориво с мощност 35kW

 Характеристики:
-мощност: 35kw;
-височина: 1200мм;
-ширина: 550мм;
-дълбочина: 700мм;
-димоотвод: ф160;
-тегло: 320кг;
-разход на  дърва на месец: 4.5 m3;
-отопляема площ: до 270 m2.
Котлите на твърдо гориво, които фирмата произвежда са от 4мм стомана и имат мощност от 10 до 45kW. Eдно от големите предимства на тези котли е голямата горивна камера, която позволява отоплението да става само на дърва.
Фирмата се занимава с проектиране и изработка на камини, котли и слънчеви системи по поръчка на клиента.

Котел на твърдо гориво с мощност 30kW

Котел на твърдо гориво с мощност 30kW

 Характеристики:
-мощност: 30kw;
-височина: 1200мм;
-ширина: 550мм;
-дълбочина: 700мм;
-димоотвод: ф160;
-тегло: 300кг;
-разход на  дърва на месец: 4.0 m3;
-отопляема площ: до 250 m2.
Котлите на твърдо гориво, които фирмата произвежда са от 4мм стомана и имат мощност от 10 до 45kW. Eдно от големите предимства на тези котли е голямата горивна камера, която позволява отоплението да става само на дърва.
Фирмата се занимава с проектиране и изработка на камини, котли и слънчеви системи по поръчка на клиента.

Котел на твърдо гориво с мощност 25kW

Котел на твърдо гориво с мощност 25kW

 Характеристики:
-мощност: 25kw;
-височина: 1200мм;
-ширина: 500мм;
-дълбочина: 750мм;
-димоотвод: ф160;
-тегло: 300кг;
-разход на  дърва на месец: 3.5 m3;
-отопляема площ: до 200 m2.
Котлите на твърдо гориво, които фирмата произвежда са от 4мм стомана и имат мощност от 10 до 45kW. Eдно от големите предимства на тези котли е голямата горивна камера, която позволява отоплението да става само на дърва.
Фирмата се занимава с проектиране и изработка на камини, котли и слънчеви системи по поръчка на клиента.

Котел на твърдо гориво с мощност 20kW

Котел на твърдо гориво с мощност 20kW

 Характеристики:
-мощност: 20kw;
-височина: 1200мм;
-ширина: 500мм;
-дълбочина: 650мм;
-димоотвод: ф160;
-тегло: 250кг;
-разход на  дърва на месец: 3.0 m3;
-отопляема площ: до 160 m2.
Котлите на твърдо гориво, които фирмата произвежда са от 4мм стомана и имат мощност от 10 до 45kW. Eдно от големите предимства на тези котли е голямата горивна камера, която позволява отоплението да става само на дърва.
Фирмата се занимава с проектиране и изработка на камини, котли и слънчеви системи по поръчка на клиента.

Котел на твърдо гориво с мощност 15kW

Котел на твърдо гориво с мощност 15kW

 Характеристики:
-мощност: 15kw;
-височина: 1200мм;
-ширина: 500мм;
-дълбочина: 470мм;
-димоотвод: ф160;
-тегло: 210кг;
-разход на  дърва на месец: 2.5 m3;
-отопляема площ: до 120 m2.
Котлите на твърдо гориво, които фирмата произвежда са от 4мм стомана и имат мощност от 10 до 45kW. Eдно от големите предимства на тези котли е голямата горивна камера, която позволява отоплението да става само на дърва.
Фирмата се занимава с проектиране и изработка на камини, котли и слънчеви системи по поръчка на клиента.

Котел на твърдо гориво с мощност 10кW

Котел на твърдо гориво с мощност 10кW

 Характеристики:
-мощност: 10kw;
-височина: 1000мм;
-ширина: 500мм;
-дълбочина: 470мм;
-димоотвод: ф130;
-тегло: 200кг;
-разход на  дърва на месец: 2.0 m3;
-отопляема площ: до 70 m2.
Котлите на твърдо гориво, които фирмата произвежда са от 4мм стомана и имат мощност от 10 до 45kW. Eдно от големите предимства на тези котли е голямата горивна камера, която позволява отоплението да става само на дърва.
Фирмата се занимава с проектиране и изработка на камини, котли и слънчеви системи по поръчка на клиента.

Изработка на котли на твърдо гориво мощност 10kW

Изработка на котли на твърдо гориво мощност 10kW

 Характеристики:
-мощност: 10kw;
-височина: 1000мм;
-ширина: 500мм;
-дълбочина: 470мм;
-димоотвод: ф130;
-тегло: 200кг;
-разход на  дърва на месец: 2.0 m3;
-отопляема площ: до 70 m2.
Котлите на твърдо гориво, които фирмата произвежда са от 4мм стомана и имат мощност от 10 до 45kW. Eдно от големите предимства на тези котли е голямата горивна камера, която позволява отоплението да става само на дърва.
Фирмата се занимава с проектиране и изработка на камини, котли и слънчеви системи по поръчка на клиента.

Изработка на котли на твърдо гориво мощност 15kW

Изработка на котли на твърдо гориво мощност 15kW

 Характеристики:
-мощност: 15kw;
-височина: 1200мм;
-ширина: 500мм;
-дълбочина: 470мм;
-димоотвод: ф160;
-тегло: 210кг;
-разход на  дърва на месец: 2.5 m3;
-отопляема площ: до 120 m2.
Котлите на твърдо гориво, които фирмата произвежда са от 4мм стомана и имат мощност от 10 до 45kW. Eдно от големите предимства на тези котли е голямата горивна камера, която позволява отоплението да става само на дърва.
Фирмата се занимава с проектиране и изработка на камини, котли и слънчеви системи по поръчка на клиента.

Изработка на котли на твърдо гориво мощност 20kW

Изработка на котли на твърдо гориво мощност 20kW

 Характеристики:
-мощност: 20kw;
-височина: 1200мм;
-ширина: 500мм;
-дълбочина: 650мм;
-димоотвод: ф160;
-тегло: 250кг;
-разход на  дърва на месец: 3.0 m3;
-отопляема площ: до 160 m2.
Котлите на твърдо гориво, които фирмата произвежда са от 4мм стомана и имат мощност от 10 до 45kW. Eдно от големите предимства на тези котли е голямата горивна камера, която позволява отоплението да става само на дърва.
Фирмата се занимава с проектиране и изработка на камини, котли и слънчеви системи по поръчка на клиента.

Изработка на котли на твърдо гориво мощност 25kW

Изработка на котли на твърдо гориво мощност 25kW

Характеристики:
-мощност: 25kw;
-височина: 1200мм;
-ширина: 500мм;
-дълбочина: 750мм;
-димоотвод: ф160;
-тегло: 270кг;
-разход на  дърва на месец: 3.5 m3;
-отопляема площ: до 200 m2.
Котлите на твърдо гориво, които фирмата произвежда са от 4мм стомана и имат мощност от 10 до 45kW. Eдно от големите предимства на тези котли е голямата горивна камера, която позволява отоплението да става само на дърва.
Фирмата се занимава с проектиране и изработка на камини, котли и слънчеви системи по поръчка на клиента. 

Изработка на котли на твърдо гориво мощност 30kW

Изработка на котли на твърдо гориво мощност 30kW

 Характеристики:
-мощност: 30kw;
-височина: 1200мм;
-ширина: 550мм;
-дълбочина: 700мм;
-димоотвод: ф160;
-тегло: 300кг;
-разход на  дърва на месец: 4.0 m3;
-отопляема площ: до 250 m2.
Котлите на твърдо гориво, които фирмата произвежда са от 4мм стомана и имат мощност от 10 до 45kW. Eдно от големите предимства на тези котли е голямата горивна камера, която позволява отоплението да става само на дърва.
Фирмата се занимава с проектиране и изработка на камини, котли и слънчеви системи по поръчка на клиента.

Изработка на котли на твърдо гориво мощност 35kW

Изработка на котли на твърдо гориво мощност 35kW

 Характеристики:
-мощност: 35kw;
-височина: 1200мм;
-ширина: 550мм;
-дълбочина: 700мм;
-димоотвод: ф160;
-тегло: 320кг;
-разход на  дърва на месец: 4.5 m3;
-отопляема площ: до 270 m2.
Котлите на твърдо гориво, които фирмата произвежда са от 4мм стомана и имат мощност от 10 до 45kW. Eдно от големите предимства на тези котли е голямата горивна камера, която позволява отоплението да става само на дърва.
Фирмата се занимава с проектиране и изработка на камини, котли и слънчеви системи по поръчка на клиента.

Котли за локално парно

Котли

В серийно производство са и новите ни водогрейни котли от фамилията „ЕУРОПЕО” с мощност от 19 до 106 квт.Това, по което основно се различават от произвежданите у нас и внасяни такива е 95 процентовата облицовка на горивната камера с шамотни тухли.

Котли на твърдо гориво

Котли

В серийно производство са и новите ни водогрейни котли от фамилията „ЕУРОПЕО” с мощност от 19 до 106 квт.Това, по което основно се различават от произвежданите у нас и внасяни такива е 95 процентовата облицовка на горивната камера с шамотни тухли.

Котел на дърва и въглища -

 Котел на твърдо гориво BURNIT WBSСтоманеният котел на твърдо гориво WBS се предлага във варианти от 20 до 110 kW за отопление на средни и големи помещения. Предназначен е за твърдо гориво и е с възможност за монтиране на газова, нафтова или пелетна горелка.Предимства:

 

o Лесен монтаж и експлоатация

o Моделът е тестван съгласно европейските норми за безопасност EN 303-5

o Горивната камера е с голяма топлообменна повърхност и ниско камерно съпротивление

o Голямата и удобна врата на горивната камера улеснява зареждането с твърдо гориво до 50см

o Оребрената повърхност на горивната камера и триходовият път на димните газове подобряват топлообмена

o Фланец на долната врата за монтиране на газова, нафтова или пелетна горелка

o Лесно почистване и поддръжка

o Предпазен клапан 2,5 bar

o Сменяемата метална скара предпазва горивата камера от огъня

Три елемента, осигуряващи безопасност

o Термостатичен регулатор на тягата;

o Предпазен клапан;

o Предпазен топлообменник, свързан към водоснабдителната инсталация – в случай на прегряване през него протича студена вода, която понижава температурата.

 

Електрически модул
Електрически модул за допълнение към съществуваща отоплителна инсталация с друг вид отоплителен котел (на твърдо гориво, нафта или др. ).Релейно управление, постепенно превключване на нагревателните групи, предпазен клапан, всички защити, изискващи се от БДС. Без циркулационна помпа и разширителен съд. Мощности: от 4 kW до 1000 kW (серийни модели).

Електрически котли -

Електрическите проточни котли са съвременен ефикасен източник на топлина, работещи самостоятелно или съвместно с котли на твърдо или течно гориво в директен или акумулиращ режим. Те са изключително удобни за локално отопление на жилища, вили, почивни станции, промишлени помещения и други обекти с изисквания за комфорт, сигурност и автоматично управление. Електрическите котли включват тристепенна циркулационна помпа „GRUNDFOS/WILO“, разширителен съд (моделите до 30 kw), филтър за котелната вода, предпазен клапан, котелен и авариен термостат, датчик за нивото на водата в котелното тяло и манометър.

Цени

Котел стоманен на твърдо гориво

комплект с циркулационна помпа и вентилатор

Наименование цена без ДДС цена с ДДС

Котел твърдо гориво

3 bar 23 LINYTOMAT 20 SOLID PLUS 20000 2313,06 2775,67

вис.1013мм, шир.633мм, дъл.536мм

Котел твърдо гориво

LINYTOMAT 40 SOLID PLUS 3 bar 46 40000 2887,68 3465,22

вис.1090мм, шир.633мм, дъл.636мм

Котел твърдо гориво

LINYTOMAT 60 SOLID PLUS 3 bar 70 60000 3644,00 4372,80

вис.1140мм, шир.686мм, дъл.746мм

Котел твърдо гориво

LINYTOMAT 80 SOLID PLUS 3 bar 93 80000 4668,00 5601,60

вис.1328мм, шир.732мм, дъл.1190мм

Котел твърдо гориво

LINYTOMAT 100 SOLID 3 bar 116 100000 6800,00 8160,00

вис.1510мм, шир.870мм, дъл.1360мм

Електрически котли -

Електрическите проточни котли са съвременен ефикасен източник на топлина, работещи самостоятелно или съвместно с котли на твърдо или течно гориво в директен или акумулиращ режим. Те са изключително удобни за локално отопление на жилища, вили, почивни станции, промишлени помещения и други обекти с изисквания за комфорт, сигурност и автоматично управление. Електрическите котли включват тристепенна циркулационна помпа „GRUNDFOS / WILO“, разширителен съд (моделите до 30 kw), филтър за котелната вода, предпазен клапан, котелен и авариен термостат, датчик за нивото на водата в котелното тяло и манометър.

Електрически котли с електронно управление с вграден седмичен програматор и разширителен съд

Модел мощност ел. захранване цена без ДДС цена с ДДС

6MRE 6 240/400 v 960,17 1152,20

8MRE 8 240/400 v 962,35 1154,82 8л.

10MRE 10 240/400 v 966,39 1159,67

12л.

12MRE 12 400 v 968,27 1161,92

15MRE 15 400 v 1063,93 1276,72

18MRE 18 400 v 1071,24 1285,49

24MRE 24 400 v 1284,41 1541,29

30MRE 30 400 v 1326,67 1592,00

Забележка: Цифров стаен термостат – цена 48,34 лв. без ДДС, Еквитермичен датчик – цена 37,50 лв

без ДДС

Електрически котли с електронно управление с вграден седмичен програматор без разширителен съд

модел MXE

36MXE 36 400 v 1716,00 2059,20

42MXE 42 400 v 1807,52 2169,02

48MXE 48 400 v 1865,15 2238,18

54MXE 54 400 v 1892,83 2271,40

60MXE 60 400 v 1912,39 2294,87

Забележка: Цифров стаен термостат – цена 48,34 лв. без ДДС, Еквитермичен датчик – цена 37,50 лв без ДДС

Електрически котли

Електрически котли

 Фирмата се занимава с проектиране и изработка на камини, котли и слънчеви системи по поръчка на клиента. Фирмата произвежда и електрически котли от 6 до 120KW. Те са изцяло направени от висококачествени италиански части. Котлите до 9KW могат да работят с монофазен ток и са комплектовани с циркулационна помпа и разширителен съд. За тези с по - високи мощности задължително изискване е трифазният ток, като в цената на тези котли не влиза разширителният съд. Всички котли могат да бъдат свързани със седмичен програматор.

Изработка на електрически котли

Изработка на електрически котли

 Фирмата се занимава с проектиране и изработка на камини, котли и слънчеви системи по поръчка на клиента. Фирмата произвежда и електрически котли от 6 до 120KW. Те са изцяло направени от висококачествени италиански части. Котлите до 9KW могат да работят с монофазен ток и са комплектовани с циркулационна помпа и разширителен съд. За тези с по - високи мощности задължително изискване е трифазният ток, като в цената на тези котли не влиза разширителният съд. Всички котли могат да бъдат свързани със седмичен програматор.

Електрически котли по поръчка

Електрически котли по поръчка

 Фирмата се занимава с проектиране и изработка на камини, котли и слънчеви системи по поръчка на клиента. Фирмата произвежда и електрически котли от 6 до 120KW. Те са изцяло направени от висококачествени италиански части. Котлите до 9KW могат да работят с монофазен ток и са комплектовани с циркулационна помпа и разширителен съд. За тези с по - високи мощности задължително изискване е трифазният ток, като в цената на тези котли не влиза разширителният съд. Всички котли могат да бъдат свързани със седмичен програматор.

Котел


Solida - Sime(Italy)Модели
Характеристики345678
Мощност, kW16.320.925.630.234.939.5
Брой секции345678
Дълбочина на горивната камера, mm190290390490590690
Обем вода в котела, l232731353943
Димен отвор, mm------
Маса на котела, kg175210245280315350
Пиролизен котел -
Пиролизен котел BURNIT PyroBurnВисокоефективен пиролизен котел за икономично и екологично
отопление на големи битови и индустриални помещения.
Котелът PyroBurn е с интуитивно управление, регулируема мощност
и сигурни механизми за безопасност. Вграденият PID контролер с
микропроцесор следи и управлява горивния процес за постигане
на оптимален, икономичен и екологичен режим на работа.
Контролерът има функции за управление на циркулационните
помпи на отоплителна и инсталация за БГВ.
Предимства

o Вентилатор за димните газове

o Лесен за употреба почистващ механизъм отстранява наслоените сажди в котела, без да се налага разглобяването му

o Димоотвод над отвора на горивната камера предотвратява задимяването на котелното помещение при презареждане

o Голямата и удобна врата на горивната камера
улеснява зареждането с дърва дълги до 50 см

o Лява или дясна ориентация на вратите

o Горивната камера е защитена с керамична облицовка. Керамичните елементи се монтират и демонтират лесно, без да се налага разглобяване на котела

o PID управление с LED дисплей за прецизно контролиране на горивния процес

o Четири устройства за безопасност:
1) Електронното управление следи температурата на
водата в котела и на димните газове. Включен е
допълнителен датчик за прегряване;
2) Термостатичен регулатор на тягата;
3) Предпазен топлообменник, свързан към водоснаб-
дителната инсталация – в случай на прегряване през
него протича студена вода, която понижава
Електрически котел

Електрически котел

МТ – пълен комплект (немска циркулационна помпа, разширителен съд, балансвентил и електронно управление на автоматиката).

Фирмата произвежда богата гама ел. котли - стенни, подови, за вграждане в стена; Пълни комплекти и модули за допълване; с термостатично и микропроцесорно, напълно автоматизирано управление; с релейно и полупроводниково (абсолютно безконтактно и безшумно) превключване на нагревателните мощности. Компактни и икономични; с мощности от 4 до 1000 Kw. Изработва котли по индивидуални размери и спесификации на клиента. Котлите са сертифицирани и узаконени по следния български стандарт, въвеждащ хармонизиран европейски стандарт: БДС EN 60335-1 : 2003+A11 : 2005+A1 : 2005+A12 : 2006+A2 : 2006+A13 : 2009 (EN 60335-1 : 2002+A11 : 2004+A1 : 2004+A12 : 2006+A2 : 2006+A13 : 2008) и носят маркировка  Произвеждат се в България с висококачествени вносни части и материали. 

Защити:

  - Електрическа - общ автоматичен прекъсвач и предпазител на веригата за управление на автоматиката

  - Температурна - регулируем термостат от 12 до 90 градуса и монтиран максимален термостат до 95 градуса.

  - Налягане - баланс-вентил при 3 атм.

  - Котелът има закъснение от 3 сек. при включване на максимална мощност - предпазва бушоните на централното табло.

  - Моделите до 36 KW, произвеждани от фирмата, са снабдени и с допълнителна защита от прегряване на котела, преченена от механично залепване на релета или контактори, с изключение на моделите МТП. 

Електрически котли

Електрически котли

МТЕ – електронен, пълен комплект ( немска циркула-ционна помпа, разширителен съд, баланс-вентил, микропроцесорно управление с вграден седмичен програматор и LED дисплей).

Фирмата произвежда богата гама ел. котли - стенни, подови, за вграждане в стена; Пълни комплекти и модули за допълване; с термостатично и микропроцесорно, напълно автоматизирано управление; с релейно и полупроводниково (абсолютно безконтактно и безшумно) превключване на нагревателните мощности. Компактни и икономични; с мощности от 4 до 1000 Kw. Изработва котли по индивидуални размери и спесификации на клиента. Котлите са сертифицирани и узаконени по следния български стандарт, въвеждащ хармонизиран европейски стандарт: БДС EN 60335-1 : 2003+A11 : 2005+A1 : 2005+A12 : 2006+A2 : 2006+A13 : 2009 (EN 60335-1 : 2002+A11 : 2004+A1 : 2004+A12 : 2006+A2 : 2006+A13 : 2008) и носят маркировка  Произвеждат се в България с висококачествени вносни части и материали. 

Защити:

  - Електрическа - общ автоматичен прекъсвач и предпазител на веригата за управление на автоматиката

  - Температурна - регулируем термостат от 12 до 90 градуса и монтиран максимален термостат до 95 градуса.

  - Налягане - баланс-вентил при 3 атм.

  - Котелът има закъснение от 3 сек. при включване на максимална мощност - предпазва бушоните на централното табло.

  - Моделите до 36 KW, произвеждани от фирмата, са снабдени и с допълнителна защита от прегряване на котела, преченена от механично залепване на релета или контактори, с изключение на моделите МТП. 

Електрически котли

 МТП – пълен комплект (немска циркулационна помпа,разширителен съд, баланс-вентил и релейно управление на автоматиката).

Фирмата произвежда богата гама ел. котли - стенни, подови, за вграждане в стена; Пълни комплекти и модули за допълване; с термостатично и микропроцесорно, напълно автоматизирано управление; с релейно и полупроводниково (абсолютно безконтактно и безшумно) превключване на нагревателните мощности. Компактни и икономични; с мощности от 4 до 1000 Kw. Изработва котли по индивидуални размери и спесификации на клиента. Котлите са сертифицирани и узаконени по следния български стандарт, въвеждащ хармонизиран европейски стандарт: БДС EN 60335-1 : 2003+A11 : 2005+A1 : 2005+A12 : 2006+A2 : 2006+A13 : 2009 (EN 60335-1 : 2002+A11 : 2004+A1 : 2004+A12 : 2006+A2 : 2006+A13 : 2008) и носят маркировка  Произвеждат се в България с висококачествени вносни части и материали. 

Защити:

  - Електрическа - общ автоматичен прекъсвач и предпазител на веригата за управление на автоматиката

  - Температурна - регулируем термостат от 12 до 90 градуса и монтиран максимален термостат до 95 градуса.

  - Налягане - баланс-вентил при 3 атм.

  - Котелът има закъснение от 3 сек. при включване на максимална мощност - предпазва бушоните на централното табло.

  - Моделите до 36 KW, произвеждани от фирмата, са снабдени и с допълнителна защита от прегряване на котела, преченена от механично залепване на релета или контактори, с изключение на моделите МТП. 

Електрически котли

Електрически котли  

МТВ – За вграждане в стена с дебилина минимум 150 мм. По този начин котелът не заема място от обема на помещението.

Пълен комплект (немска циркула-ционна помпа, разширителен съд, баланс вентил и електонно управление на автоматиката).

 

Фирмата произвежда богата гама ел. котли - стенни, подови, за вграждане в стена; Пълни комплекти и модули за допълване; с термостатично и микропроцесорно, напълно автоматизирано управление; с релейно и полупроводниково (абсолютно безконтактно и безшумно) превключване на нагревателните мощности. Компактни и икономични; с мощности от 4 до 1000 Kw. Изработва котли по индивидуални размери и спесификации на клиента. Котлите са сертифицирани и узаконени по следния български стандарт, въвеждащ хармонизиран европейски стандарт: БДС EN 60335-1 : 2003+A11 : 2005+A1 : 2005+A12 : 2006+A2 : 2006+A13 : 2009 (EN 60335-1 : 2002+A11 : 2004+A1 : 2004+A12 : 2006+A2 : 2006+A13 : 2008) и носят маркировка  Произвеждат се в България с висококачествени вносни части и материали. 

Защити:

  - Електрическа - общ автоматичен прекъсвач и предпазител на веригата за управление на автоматиката

  - Температурна - регулируем термостат от 12 до 90 градуса и монтиран максимален термостат до 95 градуса.

  - Налягане - баланс-вентил при 3 атм.

  - Котелът има закъснение от 3 сек. при включване на максимална мощност - предпазва бушоните на централното табло.

 

  - Моделите до 36 KW, произвеждани от фирмата, са снабдени и с допълнителна защита от прегряване на котела, преченена от механично залепване на релета или контактори, с изключение на моделите МТП.

 

Електрически котел

Електрически котел  

М – ел. котел без помпа и  разширителен съд, монтира се към изградена отоплителна инсталация/ на твърдо гориво, газ или нафта.

Фирмата произвежда богата гама ел. котли - стенни, подови, за вграждане в стена; Пълни комплекти и модули за допълване; с термостатично и микропроцесорно, напълно автоматизирано управление; с релейно и полупроводниково (абсолютно безконтактно и безшумно) превключване на нагревателните мощности. Компактни и икономични; с мощности от 4 до 1000 Kw. Изработва котли по индивидуални размери и спесификации на клиента. Котлите са сертифицирани и узаконени по следния български стандарт, въвеждащ хармонизиран европейски стандарт: БДС EN 60335-1 : 2003+A11 : 2005+A1 : 2005+A12 : 2006+A2 : 2006+A13 : 2009 (EN 60335-1 : 2002+A11 : 2004+A1 : 2004+A12 : 2006+A2 : 2006+A13 : 2008) и носят маркировка  Произвеждат се в България с висококачествени вносни части и материали. 

Защити:

  - Електрическа - общ автоматичен прекъсвач и предпазител на веригата за управление на автоматиката

  - Температурна - регулируем термостат от 12 до 90 градуса и монтиран максимален термостат до 95 градуса.

  - Налягане - баланс-вентил при 3 атм.

  - Котелът има закъснение от 3 сек. при включване на максимална мощност - предпазва бушоните на централното табло.

  - Моделите до 36 KW, произвеждани от фирмата, са снабдени и с допълнителна защита от прегряване на котела, преченена от механично залепване на релета или контактори, с изключение на моделите МТП. 

Електрически котли - стандартни

Електроден котел - отопляем обем 300 m3, отдадена мощност - 15.6 kW, прогнозен разход - 1.5 kW цена - 1839 лв. 

Електроден котел - отопляем обем 400 m3, отдадена мощност - 17.8 kW, прогнозен разход - 2 kW цена - 2160 лв. 

Електрическите електродни котли са иновационното отопление на XXI век, подходящо за Вашия дом, офис, хотел, жилищна сграда, производствено помещение и др. Чрез електродните котли  Вие получавате комбиниран уред за отопление и горещо водоснабдяване.

Отоплителните системи са без ограничение на отопляемата площ - малък апартамент, вила, хотел, производствена база и т.н. Също така могат да се ползват и като дублираща система на слънчеви колектори, котли на твърди, течни горива и др. За допълнително улеснение е предвидена възможност за отдалечен достъп чрез СМС контролер , както и  индивидуална настройка на температурата на всяко помещение, като през летните дни преминава в режим на подаване само на гореща вода за битови нужди.

 

Електрически електродни котли

Електроден котел - отопляем обем 500 m3, отдадена мощност - 26 kW, прогнозен разход - 2.5 kW цена - 3180 лв. 

Електроден котел - отопляем обем 600 m3, отдадена мощност - 31.20 kW, прогнозен разход - 3 kW цена - 3299 лв. 

Електрическите електродни котли са иновационното отопление на XXI век, подходящо за Вашия дом, офис, хотел, жилищна сграда, производствено помещение и др. Чрез електродните котли  Вие получавате комбиниран уред за отопление и горещо водоснабдяване.

Отоплителните системи са без ограничение на отопляемата площ - малък апартамент, вила, хотел, производствена база и т.н. Също така могат да се ползват и като дублираща система на слънчеви колектори, котли на твърди, течни горива и др. За допълнително улеснение е предвидена възможност за отдалечен достъп чрез СМС контролер , както и  индивидуална настройка на температурата на всяко помещение, като през летните дни преминава в режим на подаване само на гореща вода за битови нужди.

 

Електрически котли

Електроден котел - отопляем обем 150 m3, отдадена мощност - 7.8 kW, прогнозен разход - 0.65 kW цена - 2879 лв.

Електроден котел - отопляем обем 250 m3, отдадена мощност - 13 kW, прогнозен разход - 1.08 kW цена - 2919 лв. 

Електроден котел - отопляем обем 300 m3, отдадена мощност - 15.6 kW, прогнозен разход - 1.30 kW цена - 2959 лв. 

Котли с ункален дизайн , изработен изцяло от инокс "неръждаема стомана" , габаритни размери и техничесткитеси характеристики недостъпни за други отоплителни системи ги правят ЛИДЕР в областа на отоплението.

Котлите от са окомплектовани с разширителен съд и цирколационна помпа.

Електрическите електродни котли са иновационното отопление на XXI век, подходящо за Вашия дом, офис, хотел, жилищна сграда, производствено помещение и др. Чрез електродните котли  Вие получавате комбиниран уред за отопление и горещо водоснабдяване.

Отоплителните системи са без ограничение на отопляемата площ - малък апартамент, вила, хотел, производствена база и т.н. Също така могат да се ползват и като дублираща система на слънчеви колектори, котли на твърди, течни горива и др. За допълнително улеснение е предвидена възможност за отдалечен достъп чрез СМС контролер , както и  индивидуална настройка на температурата на всяко помещение, като през летните дни преминава в режим на подаване само на гореща вода за битови нужди.

Електрически котли

Електрически котел - отопляем обем 400 m3, отдадена мощност - 21.70 kW, прогнозен разход - 1.75 kW цена - 3470 лв.

Електрически котел - отопляем обем 500 m3, отдадена мощност - 26 kW, прогнозен разход - 2.17 kW цена - 3859 лв. 

Котли с ункален дизайн , изработен изцяло от инокс "неръждаема стомана" , габаритни размери и техничесткитеси характеристики недостъпни за други отоплителни системи ги правят ЛИДЕР в областа на отоплението.

Котлите от са окомплектовани с разширителен съд и цирколационна помпа.

 

Електрическите електродни котли са иновационното отопление на XXI век, подходящо за Вашия дом, офис, хотел, жилищна сграда, производствено помещение и др. Чрез електродните котли  Вие получавате комбиниран уред за отопление и горещо водоснабдяване.

Отоплителните системи са без ограничение на отопляемата площ - малък апартамент, вила, хотел, производствена база и т.н. Също така могат да се ползват и като дублираща система на слънчеви колектори, котли на твърди, течни горива и др. За допълнително улеснение е предвидена възможност за отдалечен достъп чрез СМС контролер , както и  индивидуална настройка на температурата на всяко помещение, като през летните дни преминава в режим на подаване само на гореща вода за битови нужди.

Електрически електродни котли

Електроден котел - отопляем обем 600 m3, отдадена мощност - 31.20 kW, прогнозен разход - 2.6 kW цена - 3899 лв.

Електроден котел - отопляем обем 500 m3, отдадена мощност - 24.3 kW, прогнозен разход - 1.95 kW цена - 3759 лв. 

Котли с ункален дизайн , изработен изцяло от инокс "неръждаема стомана" , габаритни размери и техничесткитеси характеристики недостъпни за други отоплителни системи ги правят ЛИДЕР в областа на отоплението.

Котлите от са окомплектовани с разширителен съд и цирколационна помпа.

Електрическите електродни котли са иновационното отопление на XXI век, подходящо за Вашия дом, офис, хотел, жилищна сграда, производствено помещение и др. Чрез електродните котли  Вие получавате комбиниран уред за отопление и горещо водоснабдяване.

Отоплителните системи са без ограничение на отопляемата площ - малък апартамент, вила, хотел, производствена база и т.н. Също така могат да се ползват и като дублираща система на слънчеви колектори, котли на твърди, течни горива и др. За допълнително улеснение е предвидена възможност за отдалечен достъп чрез СМС контролер , както и  индивидуална настройка на температурата на всяко помещение, като през летните дни преминава в режим на подаване само на гореща вода за битови нужди.

Електрически електродни котли - мощни

Електроден котел - отопляем обем 800 m3, отдадена мощност - 40.50 kW, прогнозен разход - 3.25 kW цена - 4279 лв.

Електроден котел - отопляем обем 1200 m3, отдадена мощност - 67.50 kW, прогнозен разход - 5.6 kW цена - 5179 лв. 

 

Котли с ункален дизайн , изработен изцяло от инокс "неръждаема стомана" , габаритни размери и техничесткитеси характеристики недостъпни за други отоплителни системи ги правят ЛИДЕР в областа на отоплението.

Котлите от са окомплектовани с разширителен съд и цирколационна помпа.

Електрическите електродни котли са иновационното отопление на XXI век, подходящо за Вашия дом, офис, хотел, жилищна сграда, производствено помещение и др. Чрез електродните котли  Вие получавате комбиниран уред за отопление и горещо водоснабдяване.

Отоплителните системи са без ограничение на отопляемата площ - малък апартамент, вила, хотел, производствена база и т.н. Също така могат да се ползват и като дублираща система на слънчеви колектори, котли на твърди, течни горива и др. За допълнително улеснение е предвидена възможност за отдалечен достъп чрез СМС контролер , както и  индивидуална настройка на температурата на всяко помещение, като през летните дни преминава в режим на подаване само на гореща вода за битови нужди.

Барбекю по поръчка

Барбекю по поръчка

Изграждане на барбекюта по поръчка.
Площа, орнаментиката и големината за градинските барбекюта е определяща за крайната цена на барбекюто. Необходимото време за изпълнение на градинските барбекюта се определя от дизайнът и големината на барбекюто по поръчка.

 

 

Печка-котел на дърва с водна риза
Печка-котел на дърва  
Термохимична мощност – 20 kW
Номинална мощност 16,34 kW
КПД – 81,4 %
Мощност на водонагревателя – 11,48 kW
Консумация на гориво – 4,15 kg/h
Отопляем обем – 460 m3
Отопляема площ – 160 m2
Комин – ø130 mm

РАЗМЕРИ:
Ширина - 584 mm
Височина - 1.204 mm
Дълбочина - 620 mm
Тегло - 150 kg

Печка-котел на дърва с водна риза е в състояние да захранва радиатори, конвектори и подови панели на жилища до 160 m2 (при височина на помещенията 2,80m), както и мигновено да произвежда топла санитарна вода. Неговата уникалност се състои в това, че той е готов за работа, тъй като е стандартно оборудван с всички необходими аксесоари за монтаж, включително отворен разширителен съд, сепаратор за отоплителната система и серпентина за производство на битова, гореща вода.
Компанията е една от водещите фирми в своя бранш. Целият производствен цикъл е завършен в рамките на компанията-от проектирането до лабораторно изследване, продукти, на които всички елементи са стриктно произведени в Италия. Цимент за производство на камини, грилове, барбекюта, фурни и огнеупорна керамика. Стомана за производство на моноблокове за камини, печки и котли. Мрамор за производство на покрития за камини и печки. Всички модели камини, печки и котли са предназначени за дългогодишна употреба.
Печка-котел на дърва с водна риза
Печка-котел на дърва с водна риза е в състояние да захранва радиатори, конвектори и подови панели на жилища до 160 m2 (при височина на помещенията 2,80m), както и мигновено да произвежда топла санитарна вода. Неговата уникалност се състои в това, че той е готов за работа, тъй като е стандартно оборудван с всички необходими аксесоари за монтаж, включително отворен разширителен съд, сепаратор за отоплителната система и серпентина за производство на битова, гореща вода.

Компанията е една от водещите фирми в своя бранш. Целият производствен цикъл е завършен в рамките на компанията-от проектирането до лабораторно изследване, продукти, на които всички елементи са стриктно произведени в Италия. Цимент за производство на камини, грилове, барбекюта, фурни и огнеупорна керамика. Стомана за производство на моноблокове за камини, печки и котли. Мрамор за производство на покрития за камини и печки. Всички модели камини, печки и котли са предназначени за дългогодишна употреба.
Електрически котел
Електрически котел

Електрически котел с пълен отоплителен комплект- циркулационна помпа, мембранен разширителен съд, предпазен клапан, всички необходими защити по БДС. Електронно  управление, LED дисплей, постепенно превключване на нагревателните групи. Безшумно действие. Компактен, прахово-боядисан ламаринен корпус. Произвежда се в два варианта- стенен и стоящ.

Електрически котли с отоплителен комплект

Електрически котли с отоплителен комплект

Електрически котли с пълен отоплителен комплект- циркулационна помпа, мембранен разширителен съд, предпазен клапан, всички необходими защити по БДС. Релейно термостатично управление, постепенно превключване на нагревателните групи. Безшумно действие. Компактен, прахово-боядисан ламаринен корпус. Произвежда се в два варианта- стенен и стоящ 

Електрически котли за вграждане в стена

Електрически котли за вграждане в стена

Електрически котли с пълен отоплителен комплект за вграждане в стена- циркулационна помпа, мембранен разширителен съд, предпазен клапан, всички необходими защити по БДС. Микропроцесорно управление, LED дисплей, постепенно превключване на нагревателните групи. Безшумно действие. Компактен, прахово-боядисан ламаринен корпус. 

Електрически котли
Електрически котли
 
Електрически котли с пълен отоплителен комплект- циркулационна помпа, мембранен разширителен съд, предпазен клапан, всички необходими защити по БДС плюс допълнителна защита срещу прегряване, причинено от механично залепване на релейни контакти. Микропроцесорно управление, LED дисплей, постепенно превключване на нагревателните групи, вграден седмичен програматор, избиращ автоматично оптималният режим за икономична работа. Възможност за комбинирано управление на котела по три показателя- температура на водата, външна температура и стайна температура. Безшумно действие. Компактен, прахово-боядисан ламаринен корпус. Мощности: от 4 kW. Електрическите котли се произвеждат в три варианта- стенни, стоящи и за вграждане в стена.

Електрически котли - мощни

Електроден котел - отопляем обем 500 m3, отдадена мощност - 24.3 kW, прогнозен разход - 2.25 kW цена - 3069 лв. 

Електроден котел - отопляем обем 800 m3, отдадена мощност - 40.5 kW, прогнозен разход - 3.75 kW цена - 3579 лв. 

Електроден котел - отопляем обем 1200 m3, отдадена мощност - 67.5 kW, прогнозен разход - 6.25 kW цена - 4479 лв.  

Електрическите електродни котли са иновационното отопление на XXI век, подходящо за Вашия дом, офис, хотел, жилищна сграда, производствено помещение и др. Чрез електродните котли  Вие получавате комбиниран уред за отопление и горещо водоснабдяване.

Отоплителните системи са без ограничение на отопляемата площ - малък апартамент, вила, хотел, производствена база и т.н. Също така могат да се ползват и като дублираща система на слънчеви колектори, котли на твърди, течни горива и др. За допълнително улеснение е предвидена възможност за отдалечен достъп чрез СМС контролер , както и  индивидуална настройка на температурата на всяко помещение, като през летните дни преминава в режим на подаване само на гореща вода за битови нужди.

 

Електрически котли

Електроден котел - отопляем обем 150 m3, отдадена мощност - 7.8 kW, прогнозен разход - 0.75 kW цена - 1759 лв. 

Електроден котел - отопляем обем 250 m3, отдадена мощност - 13 kW, прогнозен разход - 1.25 kW цена - 1799 лв. 

Електрическите електродни котли са иновационното отопление на XXI век, подходящо за Вашия дом, офис, хотел, жилищна сграда, производствено помещение и др. Чрез електродните котли  Вие получавате комбиниран уред за отопление и горещо водоснабдяване.

Отоплителните системи са без ограничение на отопляемата площ - малък апартамент, вила, хотел, производствена база и т.н. Също така могат да се ползват и като дублираща система на слънчеви колектори, котли на твърди, течни горива и др. За допълнително улеснение е предвидена възможност за отдалечен достъп чрез СМС контролер , както и  индивидуална настройка на температурата на всяко помещение, като през летните дни преминава в режим на подаване само на гореща вода за битови нужди.

 

Облицовани печки на дърва - 7 kW

Облицовани печки на дърва - Е917

Облицовка: Ръчно изработена керамика

Цвят: по избор

Размери: д.55/ ш.46/ в.102см.

Мощност: макс. 7 kW

Разход: макс. 2,4 кг/ч

КПД: 82,5 %

Гориво: дърва

Комин: d 15 см

 

Отопление с печка на дърва - 7 kW

Отопление с печка на дърва

Облицовка: Ръчно изработена керамика

Цвят: по избор

Размери: д.60/ ш.50/ в.107см.

Мощност: макс. 7 kW

Разход: макс. 2,4 кг/ч

КПД: 82,5 %

Гориво: дърва

Вентилация: Не

Дистанционно управление: Не

Комин: d 15 см

 

Луксозна печка на дърва - 10 kW

Луксозна печка на дърва - E920

Облицовка: Ръчно изработена керамика

Цвят: по избор

Размери: д.65/ ш.51/ в.113,5см.

Мощност: макс. 10 kW

Разход: макс. 3,5 кг/ч

КПД: 75,5 %

Гориво: дърва

Вентилация: Да, Система Multifuoco®

Дистанционно управление: Да

Комин: d 15 см

 

Дизайнерска печка на дърва - 10 kW

Дизайнерска печка на дърва - E922

Облицовка: Ръчно изработена керамика

Цвят: по избор

Размери: д.56/ ш.51/ в.120 см.

Мощност: макс. 10 kW

Разход: макс. 3,5 кг/ч

КПД: 75,5 %

Гориво: дърва

Вентилация: Да, Система Multifuoco®

Дистанционно управление: Да

Комин: d 15 см

 

Печка на дърва с вентилация - 10 kW

Печка на дърва - Е923

Облицовка: Ръчно изработена керамика

Цвят: по избор

Размери: д.68/ ш.49/ в.117 см.

Мощност: макс. 10 kW

Разход: макс. 3,5 кг/ч

КПД: 75,5 %

Гориво: дърва

Вентилация: Да, Система Multifuoco®

Дистанционно управление: Да

Комин: d 15 см

 

Печка на дърва - 10 kW

Печка на дърва - Е912

Облицовка: Ръчно изработена керамика

Цвят: по избор

Размери: д.55/ ш.47/ в.135см.

Мощност: макс. 10 kW

Разход: макс. 3,5 кг/ч

КПД: 75,5 %

Гориво: дърва

Вентилация: Да, Система Multifuoco®

Дистанционно управление: Да

Комин: d 15 см

 

Печка на дърва - 10 kW

Печка на дърва - E904S

КПД: 80,5 %

Гориво: дърва

Вентилация: Да, Система Multifuoco®

Дистанционно управление: Да

Комин: d 14 см

Облицовка: Ръчно изработена керамика

Цвят: по избор

Размери: д.70,5/ ш.47,5/ в.99см.

Мощност: макс. 10 kW

Разход: макс. 3,0-3,5 кг/ч

 


 

 

 

Облицована печка на дърва - 10 kW

Облицована печка на дърва -Е904М

Гориво: дърва

Вентилация: Да, Система Multifuoco®

Дистанционно управление: Да

Комин: d 14 см

Облицовка: Ръчно изработена керамика

Цвят: по избор

Размери: д.78/ ш.50/ в.95см.

Мощност: макс. 10 kW

Разход: макс. 3,0-3,5 кг/ч

КПД: 80,5 %


 

Овална печка на дърва - 8 kW

Овална печка на дърва - Stupenda

Мощност: макс. 8 kW

Разход: макс. 2,7кг/ч

КПД: 80,0 %

Гориво: дърва

Вентилация: Да

Дистанционно управление: Да, кабелно

Комин: d 15 см

Облицовка: Ръчно изработена керамика

Цвят: по избор

Размери: д.62/ ш.47/ в.117,5см.


 

Облицована печка на дърва - 8 kW

Облицована печка на дърва - Preziosa

Гориво: дърва

Вентилация: Да

Дистанционно управление: Да, кабелно

Комин: d 15 см

Облицовка: Ръчно изработена керамика

Цвят: по избор

Размери: д.57/ ш.41/ в.104,5см.

Мощност: макс. 8 kW

Разход: макс. 2,7кг/ч

КПД: 80,0 %

 

 


 

Печка на дърва - 13,7 kW

Печка на дърва - Стубото

Облицовка: Ръчно изработена керамика

Цвят: по избор

Размери: д.137,5/ ш.92,5/ в.152см.

Мощност: макс. 13,7 kW

Разход: макс. 4,2 кг/ч

КПД: 73,2 %

Гориво: дърва

Вентилация: Да, Система Multifuoco®

Дистанционно управление: Да

Комин: d 15 см

 

Облицована печка на дърва - 13.7 kW

Облицована печка на дърва -Стубото

Облицовка: Ръчно изработена керамика

Цвят: по избор

Размери: д.137,5/ ш.92,5/ в.152см.

Мощност: макс. 13,7 kW

Разход: макс. 4,2 кг/ч

КПД: 73,2 %

Гориво: дърва

Вентилация: Да, Система Multifuoco®

Дистанционно управление: Да

Комин: d 15 см

 

Италианска печка на дърва - 9 kW

Италианска печка на дърва -Констанца

Облицовка: Ръчно изработена керамика

Цвят: по избор

Размери: д.87/ ш.65/ в.139см.

Мощност: макс. 9 kW

Разход: макс. 2,7 кг/ч

КПД: 80 %

Гориво: дърва

Вентилация: Да, Система Multifuoco®

Дистанционно управление: Да

Комин: d 18 см

 

предишна 6789101112131415следваща